Zpráva pro žadatele o ošetřovné

Novinkypro rodičepro žáky

Zpráva pro žadatele o ošetřovné\r\n\r\nZ důvodu dočasného zákazu výuky na základních školách mají rodiče dětí do 10 let věku nárok na ošetřovné.\r\n\r\nPokud budete čerpat ošetřovné při péči o dítě do 10 let, vydáme vám potvrzený formulář v pracovní dny v době od 9 do 12 hodin na recepci školy, nebo Vám bude zaslán elektronicky. \r\n\r\nŽádost o elektronické zaslání, která musí obsahovat jméno a rodné číslo dítěte, zasílejte na hospodarka@zssutka.cz\r\n\r\nPro upřesnění ještě několik všeobecných informací:\r\n\r\nOšetřovné náleží zaměstnanci také tehdy, kdy musí pečovat o zdravé dítě mladší 10 let proto, že školské nebo dětské zařízení bylo uzavřeno z důvodu epidemie, havárie nebo jiné nepředvídané události. Nárok na ošetřovné se v tomto případě uplatňuje na tiskopise Žádost o ošetřovné při péči o dítě do 10 let z důvodu uzavření výchovného zařízení (školy), který zaměstnanci vydá zařízení, které dítě navštěvuje (škola).\r\n\r\nVyplněný tiskopis zaměstnanec předá svému zaměstnavateli, který ho spolu s podklady pro výplatu ošetřovného předá příslušné okresní správě sociálního zabezpečení, která dávku vyplácí.\r\n\r\nOšetřovné lze čerpat maximálně 9 kalendářních dnů. Výjimkou jsou případy, kdy je rodič samoživitel, ten může čerpat ošetřovné až 16 kalendářních dnů. Základem pro výpočet ošetřovného je průměrný denní příjem za rozhodné období (zpravidla za 12 kalendářních měsíců před měsícem, ve kterém vznikla potřeba péče). Ten se dále podle zákona o nemocenském pojištění upravuje pomocí tří redukčních hranic, tím se získá tzv. redukovaný denní vyměřovací základ. Ošetřovné se vyplácí za kalendářní dny (od prvního dne) a činí 60 % redukovaného denního vyměřovacího základu.\r\n\r\n \r\n\r\nMgr. Zbyněk Drozda, ředitel školy


Dalši příspěvky