Zpráva pro rodiče žáků II.stupně naší školy

Novinkypro rodičepro žáky

Vážení rodiče,\r\n\r\npo vyhodnocení prvního týdne organizace distančního vzdělávání jsme přistoupili k těmto úpravám:\r\n

    \r\n

  1. On-line vyučování bude od 22.10.2020 pevně dáno v běžném rozvrhu. Opouštíme realizaci on-line hodiny na výzvu učitele. Rozvrh, který dostáváte do ruky, je od zítřka s pevně vyznačenými on-line hodinami. V určeném čase se připojí bez předchozí výzvy učitel i žáci.
  2. \r\n

  3. Forma distančního vzdělávání bude nadále kombinací on-line hodin s off-line zadáním úkolů.  Chceme, aby žáci nemuseli sedět před monitorem více než tři (výjimečně čtyři) on-line hodiny denně. Tomuto limitu doporučeného počtu hodin denně pro vyučování na dálku jsme podřídili výše uvedenou formu distančního vzdělávání.
  4. \r\n

  5. Zadávání úkolů off-line bude na dohodě konkrétního učitele předmětu s třídou. Zadání vyplyne z  on-line výuky nebo bude  vloženo do učebny (GC) v den, kdy je daný předmět nastaven v rozvrhu.
  6. \r\n

  7. Předměty výchovného charakteru (Tv, Hv,Vv, Pracovní činnosti) jsou v době distanční výuky omezeny. V případě pokračování distančního vzdělávání i v listopadu, bude zadán v těchto předmětech jeden dlouhodobý úkol na celý měsíc.
  8. \r\n

\r\nBuďte zdrávi!\r\n\r\nMgr. Zbyněk Drozda, ředitel školy\r\n\r\nRozvrh distanční výuky 6A\r\n\r\nRozvrh distanční výuky 6B\r\n\r\nRozvrh distanční výuky 6C\r\n\r\nRozvrh distanční výuky 7A\r\n\r\nRozvrh distanční výuky 7B\r\n\r\nRozvrh distanční výuky 7C\r\n\r\nRozvrh distanční výuky 8A\r\n\r\nRozvrh distanční výuky 8B\r\n\r\nRozvrh distanční výuky 8C\r\n\r\nRozvrh distanční výuky 9A\r\n\r\nRozvrh distanční výuky 9B\r\n\r\nRozvrh distanční výuky 9C


Dalši příspěvky