Změna pro 21. až  23.12. 2020         

DružinaNovinkypro rodičepro žáky

Usnesení vlády mění naše rozhodnutí a nabídku pro 21. až  23.12. 2020

\r\n

Pozor! Školní družina bude pro žáky uzavřena.

\r\n \r\n\r\nVážení rodiče,\r\n\r\nVzhledem ke zhoršené epidemiologické situaci vydala vláda České republiky 14.12.2020 usnesení o přijetí krizových opatření č.1335, která mění naše plánované dny ředitelského volna i nabídku pobytu přihlášených dětí do naší školní družiny pro 21., 22. a 23. 12.2020. Vyjímám pro nás nejpodstatnější část (cituji):\r\n\r\nVláda \r\n\r\nI. zakazuje s účinností ode dne 21. prosince 2020 od 00:00 hod. do dne 23. prosince 2020 do 23:59 hod. osobní přítomnost žáků a studentů základních a středních škol, konzervatoří, vyšších odborných škol, základních uměleckých škol a jazykových škol s právem státní jazykové zkoušky a účastníků ve školní družině, ve školním klubu a ve středisku volného času podle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, na základním, středním, základním uměleckém vzdělávání, jazykovém vzdělávání, vzdělávání v konzervatoři, vzdělávání ve vyšší odborné škole a zájmovém vzdělávání, a poskytování ubytování ve školských výchovných a ubytovacích zařízení s výjimkou ubytovaných, kteří nemají na území České republiky jiné bydliště, a osobní přítomnost účastníků ve vzdělávacích institucí poskytujících jednoleté kurzy cizích jazyků s denní výukou podle zákona č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů, ….(konec citace).\r\n\r\n \r\n\r\nNa základě tohoto usnesení zakazuji ve dnech 21. až 23.12 2020 přítomnost žáků ve škole i ve školní družině. \r\n\r\nOdvolávám ohlášené dny ředitelského volna 21.a 22.12.2020. Škola bude pro žáky uzavřena na základě citovaného usnesení i 23.12.2020. Vzhledem k dříve vyhlášeným dnům ředitelského volna se pro děti nic nemění – do školy v pondělí a úterý nepůjdou, ve středu mají prázdniny.\r\n\r\nOmlouvám se všem rodičům, kteří přihlásili své děti ve dnech 21.a 22.12. do školní družiny. Tuto nabídku školy jsem nucen odvolat, přítomnost dětí i ve školní družině je zakázána. Děti ani ve školní družině být nemohou.  Školní družina bude uzavřena od 21.12. do 23.12. 2020.\r\n\r\nŠkolní jídelna ve dnech 21.až 23.12. bude mimo provoz.\r\n\r\nBuďte zdrávi.\r\n\r\nZbyněk Drozda, ředitel školy\r\n\r\n16.12.2020


Dalši příspěvky