Zápis k základnímu vzdělávání pro školní rok 2022/2023

Novinkypro rodiče

Vážení rodiče našich budoucích prvňáčků,

zápis k základnímu vzdělávání proběhne i v letošním školním roce v souladu s platnými právními předpisy, které se v porovnání s uplynulým rokem nijak nezměnilyviz §36 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon); Kritéria pro přijímání dětí k povinné školní docházce pro školní rok 2022/2023.

Věříme, že tentokrát nebudeme nuceni přizpůsobit organizaci zápisu epidemiologickým opatřením a setkáme se s Vámi a Vašimi dětmi přímo ve škole.

Zápis k základnímu vzdělávání se uskuteční v termínu 4. a 5. dubna 2022.

V pondělí 4. 4. 2022 od 14 do 18 hodin, v úterý 5. 4. 2022 od 14 hodin do 17 hodin.

Rodiče či zákonní zástupci dítěte žádající o přijetí do 1. třídy vyplní:

  • Žádost o přijetí k základnímu vzdělávání (žádost je možné vyplnit ve škole v den zápisu, nebo přinést již vyplněnou – formulář „Žádosti o přijetí dítěte k základnímu vzdělávání“ je k dispozici ke stažení na webových stránkách školy https://www.zssutka.cz/zapis-do-prvniho-rocniku/ – čitelně vyplňte e-mail a telefonní číslo pro sdělení registračního čísla).

Důležité upozornění:

Na žádosti o přijetí dítěte k povinné školní docházce je nutný podpis obou zákonných zástupců dítěte. Tzn. oba zákonní zástupci tímto podpisem vyjadřují svůj souhlas s přijetím dítěte do naší školy. V případě nepřítomnosti u zápisu některého ze zákonných zástupců je nutné doložit jeho písemný souhlas (formulář je k dispozici na webových stránkách školy)

U zápisu k základnímu vzdělávání je nutné předložit občanský průkaz zákonného zástupce, rodný list dítěte.

Rodiče či zákonní zástupci dítěte žádající o odklad povinné školní docházky vyplní:

Součástí této žádosti je i potvrzení poradenského zařízení (pedagogicko-psychologická poradna, speciální pedagogické centrum) a doporučení odborného lékaře nebo klinického psychologa.

V případě, že jste v důsledku přijetí hygienických opatření včas neobdrželi potřebná doporučení, podejte pouze žádost o odklad školní docházky v termínu zápisu, správní řízení bude přerušeno a teprve po doručení obou příloh bude řízení ukončeno.

Rozhodnutí o přijetí dítěte k základnímu vzdělávání nebo o odkladu školní docházky:

Rozhodnutí ředitele školy budou zveřejněna na webových stránkách školy a ve vitríně u hlavního vchodu do budovy. Seznam žáků bude zpracován pod přidělenými registračními čísly, která budete znát.

Možnost konzultace:

V případě, že se vyskytnou překážky, které Vám zamezí zúčastnit se zápisu k základnímu vzdělávání v uvedeném termínu, nebo budete mít jakýkoli dotaz, kontaktujte nás prostřednictvím elektronické pošty (rambouskova@zssutka.cz), nebo telefonicky +420 774 432 909.

Všechny dokumenty potřebné pro zápis jsou k dispozici na webových stránkách školy:  

 Zápis do prvního ročníku

Těšíme se na Vaše děti a spolupráci s Vámi!

Mgr. Zbyněk Drozda, ředitel školy

 


Dalši příspěvky