Zápis k základnímu vzdělávání pro školní rok 2022/2023 vztahující se na děti z válečné Ukrajiny

Novinkypro rodiče

Zápis k základnímu vzdělávání pro školní rok 2022/2023 vztahující se na děti z válečné Ukrajiny

Termín zápisu k základnímu vzdělávání pro děti z Ukrajiny:

Pondělí 6. června 2022 od 14 do 16 hodin.

Zákonný zástupce podá žádost o přijetí do 1. ročníku v českém jazyce. Žádost o přijetí je k dispozici ke stažení zde, zákonný zástupce ji může vyplnit ve škole v den zápisu.

K zápisu k základnímu vzdělávání připravte:

  • doklad totožnosti zákonného zástupce a dítěte
  • vízum k pobytu nad 90 dnů za účelem strpění pobytu na území ČR
  • čestné prohlášení ubytovatele o místě pobytu v ČR, nebo kopii nájemní smlouvy (tato příloha je rozhodná pro určení spádovosti školy)

V případě žádosti o přijetí do 1. ročníku přijaté výhradně v ukrajinském jazyce, je nutno předložit originál znění, dále úředně ověřený překlad do českého jazyka.

Zákonný zástupce dítěte cizince by měl žádat o přijetí přednostně ve spádové škole podle místa pobytu.


Dalši příspěvky