ZÁPIS DO ŠKOLNÍ DRUŽINY NA ŠKOLNÍ ROK 2022 – 2023

Družinapro rodiče

Vážení rodiče,

máte-li zájem přihlásit svého syna (dceru) na příští školní rok 2022/2023 do školní družiny, je nutné vyplnit zápisní lístek, který dostane Váš syn/dcera spolu s informacemi o školní družině.

Vyplněný, zápisní lístek s podpisem žádám obratem poslat po dítěti zpět.

Záznam o uvolnění žáka ze školní družiny může být doplněn v září na první třídní schůzce.

Podmínkou přijetí do ŠD je také zaplacení poplatku školní družiny 1200 – Kč (září – prosinec) na účet školy 100 884 093/0300 do 19. 8 2022.

Všem rodičům děkuji za spolupráci a přeji hodně zdraví.

Renata Fryčová, vedoucí ŠD

Informace o organizaci ŠD ve školním roce 2022/2023

Zápisní lístek na školní rok 2022/2023

 

 

 


Dalši příspěvky