Zápis do první třídy

Novinkypro rodiče

ZÁPIS K ZÁKLADNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2020/2021\r\n\r\nVážení rodiče našich budoucích prvňáčků, velmi nás to mrzí, ale zdravotní rizika nám všem neumožňují se s Vámi a s Vašimi dětmi poprvé setkat přímo ve škole. Za těchto pohnutých okolností jsme museli přistoupit k jinému způsobu zápisu.\r\n\r\nDovolte, abych Vás informoval o změnách v organizaci zápisu do 1. tříd.\r\n\r\nNa základě nařízení vlády ČR (vyhlášení nouzového stavu a omezeného pohybu občanů) došlo k níže uvedeným změnám:\r\n\r\nZápis k základnímu vzdělávání se uskuteční v termínu od 14. 4. do 24. 4. 2020.\r\n\r\nDle pokynu MŠMT ČR zápis k základnímu vzdělávání proběhne bez osobní přítomnosti dětí!\r\n\r\nRodiče či zákonní zástupci dítěte žádající o přijetí do 1. třídy vyplní:\r\n

  \r\n

 • žádost o přijetí k základnímu vzdělávání – formulář Žádosti je k dispozici ke stažení na webových stránkách školy https://www.zssutka.cz/zapis-do-prvniho-rocniku/. Čitelně vyplňte e-mail a telefonní číslo pro sdělení registračního čísla.
 • \r\n

\r\nŘádně vyplněnou a podepsanou Žádost o přijetí zákonní zástupci mohou doručit jedním z těchto způsobů:\r\n

  \r\n

 1. do datové schránky školy (b8kw763)
 2. \r\n

 3. e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem na adresu: rambouskova@zssutka.cz
 4. \r\n

 5. poštou
 6. \r\n

 7. osobním doručením do schránky školy (schránka je umístěna u hlavního vchodu do budovy školy) – obálku s žádostí prosím označit „ZÁPIS“
 8. \r\n

 9. nemáte-li možnost výše uvedenými způsoby žádost doručit, můžeme ji ve výjimečném případě převzít osobně v úředních dnech školy 20. 4. a 22. 4. 2020 od 9:00 do 13:00. Tento způsob podání oznamte e-mailem na adrese: rambouskova@zssutka.cz
 10. \r\n

\r\nDoklady potřebné k zápisu (rodný list dítěte a doklad o trvalém pobytu – OP/cestovní pas matky nebo otce) nekopírujte a nepřikládejte k žádosti. Budou ověřovány v červnu, kdy předpokládáme, že se uskuteční schůzka pro rodiče budoucích prvňáčků.\r\n\r\nRodiče či zákonní zástupci dítěte žádající o odklad povinné školní docházky vyplní:\r\n

  \r\n

 • žádost o odklad povinné školní docházky (dokument je také k dispozici ke stažení na webových stránkách školy)
 • \r\n

\r\nSoučástí této žádosti je i potvrzení poradenského zařízení (pedagogicko-psychologická poradna, speciální pedagogické centrum) a doporučení odborného lékaře nebo klinického psychologa.\r\n\r\nV případě, že jste v důsledku vyhlášení nouzového stavu včas neobdrželi potřebná doporučení, podejte pouze žádost o odklad školní docházky v termínu zápisu (tj. 14. 4. – 24. 4. 2020), správní řízení bude přerušeno a teprve po doručení obou příloh bude řízení ukončeno.\r\n\r\nRozhodnutí o přijetí nebo o odkladu:\r\n\r\nRozhodnutí ředitele školy budou zveřejněna na webových stránkách školy a ve vitríně u hlavního vchodu do budovy. Seznam žáků bude zpracován pod přidělenými registračními čísly, která budete znát.\r\n\r\nMožnost konzultace:\r\n\r\nV případě, že se vyskytnou překážky, které Vám zamezí podat žádost k základnímu vzdělávání v uvedeném termínu, nebo budete mít jakýkoli dotaz, kontaktujte nás prostřednictvím elektronické pošty (rambouskova@zssutka.cz), nebo telefonicky +420 774 432 909.\r\n\r\nVšechny dokumenty potřebné pro zápis jsou k dispozici na webových stránkách školy:  \r\n\r\n Zápis do prvního ročníku\r\n\r\nTěšíme se na Vaše děti a spolupráci s Vámi!\r\n\r\nMgr. Zbyněk Drozda\r\n\r\nředitel školy\r\n\r\n 


Dalši příspěvky