Zajištění distančního vzdělávání naší školy z hlediska GDPR

Novinkypro rodiče

Zajištění distančního vzdělávání naší školy z hlediska GDPR\r\n\r\nVážení rodiče.\r\n\r\nV rámci výuky formou elektronické komunikace naše škola komunikuje několika různými způsoby, a to e-mailem a dále využíváme prostředí G Suite, Google učebnu, Meet, Skype, Webex, Zoom, … V rámci aplikace Meet, MS Teams, Webex, Zoom,Skype mohou být některé vyučovací hodiny nahrávány a uloženy pro studenty, kteří se nemohou účastnit online výuky. O této skutečnosti jsou žáci vždy informováni a ikona nahrávání je zobrazena i na monitoru při online hodině v aplikaci. Při vyučování jsou zpracovávány osobní údaje žáků pouze v rozsahu nutném ke správnému technickému nastavení služby. Správcem osobních údajů je společnost Google, Microsoft, Webex, Zoom. Osobní údaje jsou uloženy na serverech těchto společností a zabezpečeny v souladu s požadavky Nařízení GDPR (více informací zde: https://privacy.google.com/businesses/compliance/  ; https://support.office.com/en-us/article/general-data-protection-regulation-gdpr-and-teams-free-bdf2e378-da6b-48d9-a13d-44917c6ee90a https://zoom.us/gdpr https://www.microsoft.com/cs-cz/trust-center/privacy/gdpr-overview ).


Dalši příspěvky