Výsledky zařazovací zkoušky do VI. třídy s rozšířenou výukou matematiky

Novinkypro rodičepro žáky

Pro rok  2022/2023 do VI. třídy s rozšířenou výukou matematiky byli  zařazeni tito žáci: 

Pořadí Registrační číslo
1. 24
2. 20
3. 25
4.-6. 34
4.-6. 29
4.-6. 17
7.-8. 2
7.-8. 32
9.-12. 3
9.-12. 28
9.-12. 13
9.-12. 23
13. 21
14.-15. 16
14.-15. 22
16. 14
17. 27
18. 5
19.-20. 31
19.-20. 30
21.-23. 1
21.-23. 35
21.-23. 12

Žáci jsou seřazeni dle dosažených výsledků zařazovací písemné zkoušky. Žáci, kteří své číslo zapomněli či ztratili, se mohou obrátit na p.zástupkyni Čihařovou, která jim přidělené číslo sdělí.

Zákonní zástupci  všech zařazených žáků do matematické třídy odevzdají závaznou přihlášku žáka, ve které potvrzují souhlas s přijetím do matematické třídy.

Poté obdrží „Rozhodnutí ředitele školy o zařazení“ do 6. třídy s rozšířenou výukou matematiky, které jim bude vydáno při nástupu do matematické třídy 1.9.2022.

Zákonní zástupci žáků přijatých z jiné školy současně podají “Žádost o přijetí –přestup „

Žáci, kteří nebyli zařazeni do matematické třídy, budou rozděleni do dvou tříd „klasických“.

Rodiče všech žáků  mohou oslovit p. uč. Šolcovou, která na vyžádání zašle rodičům bodové hodnocení výsledků e-mailem: solcova@zssutka.cz

 V Praze dne 14.6.2022                                                     

 Mgr.Dana Čihařová, zástupce ředitele


Dalši příspěvky