Výsledky voleb do školské rady

Novinkypro rodičeŠkolská rada
\r\n

Zápis o volbě zástupců zákonných zástupců žáků ve školské radě

\r\n

\r\n

\r\n\r\nVolby byly vyhlášeny ředitelem školy dne 3.11.2017, kdy byla prostřednictvím webových stránek školy a umístěním na informační tabuli školy předána informace o vyhlášení voleb zákonným zástupcům žáků.  Informace obsahovala sdělení termínu a místo konání voleb, základní informace o účelu a činnosti školské rady a o plánovaném průběhu voleb. Obsahovala také výzvu k podání návrhů kandidátů do  termínu 15.11.2017 na adresu školy.\r\n

  \r\n

 1. Do stanoveného termínu byl podány čtyři návrhy na kandidátky do školské rady:\r\n
   \r\n

  1. Paní MUDr. Markéta Skácelová, maminka žaků 1. a  ročníku
  2. \r\n

  3. Paní Mgr. Magdalena Česneková,  maminka žáka 6. ročníku
  4. \r\n

  5. Paní Mgr. Markéta Lexová,  maminka  žaků 1. a 3.ročníku
  6. \r\n

  7. Paní Ing. Veronika Červinková, maminka  žaků 2. a 7.ročníku
  8. \r\n

  \r\n

 2. \r\n

\r\nŘeditel školy jmenoval tříčlennou volební komisi, která byla pověřena dohledem nad průběhem voleb:\r\n\r\na) Mgr. Dana Čihařová\r\n\r\nb) Mgr. Šárka Pelikánová\r\n\r\nc) Bc. Petr Malknecht, Dis.\r\n\r\nVolební komise přepočítala hlasy s tímto výsledkem:\r\n\r\nVolby proběhly ve dnech 18.12.a 19.12.2017. Dostavilo se 131 oprávněných voličů, to je 27,93%  oprávněných voličů a z toho bylo 128 platných volebních lístků, 3 neplatné volební lístky.\r\n\r\nÚčast je zaznamenána jejich podpisy na prezenčních listinách – seznamech žáků celé školy. Tito rodiče obdrželi hlasovací lístky, které po označení kandidátky vhodili do hlasovací urny.\r\n\r\nVýsledek voleb zákonného zástupce žáků do školské rady je tento:\r\n

  \r\n

 1. Paní Ing. Veronika Červinková byla zvolena zástupcem zákonných zástupců žáků ve školské radě 47 hlasy oprávněných voličů, to je 35,88 % oprávněných voličů.
 2. \r\n

 3. Paní MUDr. Markéta Skácelová získala 36 hlasů oprávněných voličů (27,48 %)
 4. \r\n

 5. Paní Mgr. Markéta Lexová získala 35 hlasů oprávněných voličů (26,72 %)
 6. \r\n

 7. Paní Mgr. Magdalena Česneková získala 10 hlasů oprávněných voličů (7,63%)
 8. \r\n

\r\n \r\n

  \r\n

 1. Volební komise potvrzuje svými podpisy, že průběh voleb, způsob vyhlášení a přípravy voleb, jejich průběh a způsob hlasování byly v souladu s ustanovením školského zákona č. 561/2004 Sb. a Volebního řádu schváleného radou obce.
 2. \r\n

\r\n \r\n

  \r\n

 1. Tento zápis byl vyhotoven ve trojím provedení a byl předán řediteli školy, zvolenému zástupci do školské rady a byl zaslán zřizovateli.
 2. \r\n

\r\nV Praze  dne 19.12.2017\r\n\r\nMgr. Dana Čihařová\r\n\r\nMgr.Šárka Pelikánová\r\n\r\nBc.Petr Malknecht, DiS\r\n\r\n

\r\n

\r\nVýsledky volby zástupce pedagogického sboru naleznete zde.


Dalši příspěvky