Výsledky voleb do školské rady

Novinkypro rodičeŠkolská rada

Vážení rodiče, dovolte, abych vás informoval o výsledku voleb do školské rady naší školy.\r\n\r\nVolby do Školské rady byly vyhlášeny ředitelem školy dne 14. 5. 2021, kdy byla prostřednictvím webových stránek školy a umístěním na informační tabuli školy předána informace o vyhlášení voleb zákonným zástupcům žáků. Informace obsahovala sdělení termínu a místo konání voleb. Obsahovala také výzvu k podání návrhů kandidátů do termínu 21. 5. 2021 na adresu školy.\r\n\r\n1. Výsledky volby zástupce rodičů\r\n\r\nDo stanoveného termínu byl podán jeden návrh na kandidaturu do Školské rady:\r\nPan Jan Jeřábek – zákonný zástupce žáka 8. ročníku.\r\nVolební komise přepočítala hlasy s tímto výsledkem:\r\nVolby proběhly ve dnech 22. 6. a 23. 6. 2021. Dostavilo se 44 oprávněných voličů,\r\nto je 8, 286 % oprávněných voličů. Všech 44 volebních lístků bylo platných.\r\nVolby proběhly s těmito výsledky:\r\nPana Jana Jeřábka volilo zástupem rodičů do Školské rady 44 voliči, to je 8, 2 % oprávněných voličů. Bohužel, za platné se považují volby, kterých se účastní minimálně 20% všech oprávněných osob. Z tohoto důvodu nebyl kandidát zvolen. Volby se musí opakovat. Nejlépe v září po návratu žáků do školy. O termínu voleb budete včas informováni.\r\n\r\n2. Výsledky volby zástupce pedagogických pracovníků\r\n\r\nK 22.5.2021, tj. do stanoveného termínu, byl podán pedagogickým sborem jeden návrh na kandidaturu do Školské rady:\r\nMgr. Vojtěch Bartoš – učitel tělesné výchovy a výchovy k občanství\r\nVolby proběhly dne 23.6.2021s těmito výsledky:\r\nDostavilo se 48 oprávněných voličů z celkového počtu 52 pedagogických pracovníků, tj. 92.30 % oprávněných voličů. Volebních lístků bylo 48, 2 hlasovací lístky nebyly platné,\r\n4 pedagogičtí pracovníci se volby nezúčastnili.\r\nÚčast voličů je zaznamenána jejich podpisy na prezenční listině – seznamu pedagogických pracovníků celé školy.\r\nPan učitel Mgr.Vojtěch Bartoš byl zvolen s celkovým počtem 46 hlasů, tj. 88,46 % z celkového počtu voličů.\r\n\r\n3. Jmenování zástupce zřizovatele školy do školské rady\r\n\r\nRada městské části Praha 8 dle usnesení ze dne 26.05.2021 (č. Usn RMC 0212/2021) jmenovala zástupkyní zřizovatele do Školské rady naší školy paní RNDr. Danu Blahunkovou.\r\nVšem zvoleným a jmenovaným členům Školské rady blahopřeji. Děkuji i kandidátům neúspěšným za jejich zájem a odvahu pustit se do volebního boje. V neposlední řadě děkuji všem, kteří se jako voliči voleb do Školské rady zúčastnili.\r\n\r\nMgr. Zbyněk Drozda, ředitel školy\r\nV Praze 29.6.2021


Dalši příspěvky