VYPLNĚNÍ ZÁPISOVÉHO LÍSTKU

Novinkypro rodičepro žákyVýchovná poradkyně
  • Všichni žáci dostali ve škole zápisový lístek, který je veden pod identifikačním číslem.
  • Po zjištění přijetí na střední školu žáci vyplní záhlaví + 1. tabulku – viz. vzor a přinesou k rukám výchovné poradkyně, která zajistí potvrzení.
  • Potvrzený zápisový lístek musí žák doručit na příslušnou střední školu do 10 dnů od zjištění přijetí.
  • Zápisový lístek lze změnit pouze v případě, že se na jednu školu žák dostane na odvolání.
  • Ztráta zápisového lístku – nutné podat řediteli školy písemnou žádost o vystavení duplikátu s odůvodněním ztráty.

Marie Malimánková, výchovná poradkyně, 13. 4. 2022

Jak vyplnit zápisový lístek – VZOR


Dalši příspěvky