VÝBĚR STŘEDNÍ ŠKOLY, VÝBĚR OBORU,

Novinkypro rodičepro žákyVýchovná poradkyně

Volba oboru

\r\n

Volba školy

\r\nWeb školy: V adresáři www.StredniSkoly.com, rejstříku škol nebo přes libovolný vyhledávač najdete stránky dané školy. I jejich vzhled, přehlednost a zejména aktuálnost dat vám mohou o škole hodně napovědět.\r\n\r\nDny otevřených dveří: Určitě doporučujeme navštívit všechny školy, kde míníte podat přihlášku. Umožňuje škola návštěvu výuky? Využijte ji. Připravte si také otázky, které se vám nepodařilo zjistit z ověřených zdrojů.\r\n\r\nReference: Zjišťujte. Po známých, u rodičů lidí, kteří už na školu chodí.\r\n\r\nOtázky: Pokud informace nenajdete na stránkách školy, dotazy si vypište a zeptejte se ve škole. Nemají odpověď? Nechtějí ji předat nebo „mlží“? Jste za potížistu a to ještě nejste (vy nebo vaše dítě) žákem školy? Pak raději pozor. Vhodné okruhy dotazů:\r\n

  \r\n

 • Jaký byl prospěch přijatých žáků v minulých letech?
 • \r\n

 • Jaký byl počet uchazečů? Jaké procento bylo přijato? Kolik procent školu nedokončí?
 • \r\n

 • Jaké jsou výsledky u závěrečných/maturitních zkoušek? Zejména u učilišť, nástaveb a integrovaných škol se ptejte na úspěšnost u státních maturit, případně jaké kroky škola plánuje pro zlepšení těchto výsledků.
 • \r\n

 • Kolik procent žáků se hlásí na vysokou nebo vyšší odbornou školu a jaká je jejich úspěšnost při přijímacím řízení?
 • \r\n

 • Jak je zajištěna výuka jazyků? Přijdou studenti do kontaktu s rodilými mluvčími? Má škola partnerskou školu v zahraničí? Pořádají se výměnné pobyty nebo jiné výjezdy?
 • \r\n

 • Jak je pokryta výuka jiných předmětů, které vás zajímají – matematika/informatika/návrhářství/… pořádají se workshopy? jiné akce? Spolupracuje škola s některou z vysokých nebo vyšších odborných škol?
 • \r\n

 • Jaká je nezaměstnanost absolventů školy? Spolupracuje škola s praxí? Kde a kdy studenti praxi vykonávají? Jsou vyučovány i „praktické“ předměty typu psaní na počítači všemi deseti?
 • \r\n

 • Jsou na škole nějaké problémy? Šikana, drogy atd.? Pořádají adaptační kurzy nebo jinou formu seznámení pro studenty prvních ročníků? Mají metodika prevence, výchovného poradce, psychologa? Jak na vás působí, je k sehnání, jak vypadá jeho nástěnka a prezentace vůbec, jaké informace vám poskytne?
 • \r\n

\r\nPraktické otázky: U soukromých škol zjistěte, jaká je výše školného, vyžádejte si smlouvu o studiu. Je zde možnost stipendií?\r\n\r\n \r\n

Přijímací zkoušky

\r\nV prvním kole přijímaček můžete podat až 2 přihlášky a v dalších kolech není počet omezen už vůbec. A protože střední školství se sice optimalizuje, nicméně i v příštím roce to nevypadá na drastický úbytek míst v prvních ročnících, vyplatí se mířit napoprvé výš a případně mít v záloze nějaké „jistější“ řešení.\r\n\r\nI tak je dobré si zjistit: Konají se kromě povinných i školní přijímačky? Z jakých předmětů? Koná škola „zkoušky nanečisto“, doporučuje literaturu pro přípravu? Přihlíží k výsledkům ze ZŠ?\r\n

\r\n

Zahájení přijímacího řízení – přihláška

\r\nZahajuje se podáním přihlášky a příslušných příloh, zasílá se řediteli vybrané SŠ, v 1. kole přijímacího řízení lze podat jen 2 přihlášky. Přihlášku je nutné podat v 1. kole do 1. března. U oborů s talentovou zkouškou se přihlášky podávají do 30. listopadu.\r\n\r\nPokud využijete možnosti podat v 1. kole dvě přihlášky, je nutné ji podat na obě vybrané školy a do obou přihlášek uvést druhou školu, na kterou se v 1. kole hlásíte.\r\n\r\nVzor správného vyplnění přihlášky najdete po prokliknutí tohoto odkazu, formulář přihlášky si stáhněte zde.\r\n\r\nDůležité jsou zejména:\r\n

  \r\n

 • Kód a název oboru (např. 79-41-K/41 gymnázium)
 • \r\n

 • IZO školy (9-místné číslo)
 • \r\n

\r\nObojí najdete na webových stránkách vámi vybrané školy nebo v rejstříku škol (viz Zdroje).\r\n

1. kolo přijímací zkoušky

\r\nV přijímacím řízení v oborech vzdělání s maturitní zkouškou bez talentové zkoušky se koná vždy jednotná přijímací zkouška z českého jazyka a literatury a matematiky. Netýká se přijímacího řízení do zkráceného studia pro získání středního vzdělání s maturitní zkouškou. Ředitel školy zároveň může stanovit školní přijímací zkoušku.\r\n\r\nIlustrační testy k pilotnímu ověřování organizace přijímacího řízení pro čtyřleté i víceleté obory vzdělání jsou k dispozici na stránkách CERMATu a pohromadě také na stránkách.\r\n\r\nV 1. kole pro obory s maturitní zkouškou se konají v pracovních dnech od 12. dubna do 28. dubna, pro ostatní obory v pracovních dnech od 22. dubna do 30. dubna. Termíny jsou odlišné pro víceletá gymnázia a ostatní obory s maturitní zkouškou. U přijímacího řízení s talentovou zkouškou se zkoušky konají od 2. do 15. ledna a jednotná zkouška se nekoná, u oboru Gymnázium se sportovní přípravou uchazeči skládají i jednotnou zkoušku a talentové zkoušky se konají od 2. ledna do 15. února.\r\n\r\nJednotná zkouška se skládá z písemného testu z ČJL a písemného testu z oboru Matematika a její aplikace. Uchazeč ji v 1. kole může konat dvakrát, a to na obou školách uvedených v přihlášce (na 1. škole v 1. termínu, na 2. škole ve 2. termínu).\r\n\r\nJestliže ředitel školy rozhodne o konání školní přijímací zkoušky, stanoví 2 termíny a zašle uchazečům pozvánku nejpozději 14 dní před jejím konáním. Školní přijímací zkoušku nelze v rámci jedné školy v 1. kole vykonat ve více různých termínech. U talentové zkoušky jsou v 1. kole stanoveny 2 termíny.\r\n\r\nPokud se koná ještě školní přijímací zkouška, obsah a formu stanovuje ředitel školy.\r\n\r\nTermíny jednotných přijímacích zkoušek pro rok 2020\r\n\r\n1. termín:\r\n\r\n14. dubna 2020– čtyřleté obory vzdělání včetně nástavbového studia\r\n\r\n16. dubna 2020 – pro obory šestiletých a osmiletých gymnázií\r\n\r\n2. termín:\r\n\r\n15. dubna 2020– čtyřleté obory vzdělání včetně nástavbového studia\r\n\r\n17. dubna 2020 – pro obory šestiletých a osmiletých gymnázií\r\n\r\nnáhradní termín (pro všechny obory vzdělávání)\r\n

  \r\n

 1. termín 13. května 2020
 2. \r\n

 3. termín 14. května 2020
 4. \r\n


Dalši příspěvky