Volby do školské rady

Novinkypro rodičeŠkolská rada

Vážení rodiče,\r\n\r\ndne 11. 7. 2021 skončil mandát Školské rady, která byla v naší škole ustanovena po volbách v roce 2017. Školská rada v naší škole je tvořena zvoleným zástupcem rodičů (zákonných zástupců), zvoleným zástupcem pedagogů a jmenovaným zástupcem zřizovatele školy.\r\n\r\nNa konci minulého školního roku byl zvolen do Školské rady zástupce pedagogů pan učitel Mgr. Vojtěch Bartoš.\r\n\r\nRada městské části Praha 8 dle usnesení ze dne 26. 5. 2021 (č. Usn RMC 0212/2021) jmenovala zástupkyní zřizovatele do Školské rady naší školy paní RNDr. Danu Blahunkovou.\r\n\r\nBohužel se nepodařilo zvolit zástupce rodičů. Poněvadž se červnových voleb nezúčastnilo potřebných 20 % oprávněných voličů, nebyl kandidát zvolen a tato volba se musí opakovat. \r\n\r\nDle volebního řádu pro volby členů školské rady, jsem jako ředitel školy zmocněn zorganizovat volby pro novou školskou radu pro další volební období.\r\n\r\n1. Přípravný výbor pro volbu zástupce rodičů \r\n

Zřizuji přípravný výbor, který organizačně zajistí volby do naší školské rady, v tomto složení:

\r\n

Eva Rambousková

\r\n

Petr Malknecht

\r\n

Anna Kašparová

\r\n2. Výzva pro zájemce o práci ve školské radě\r\n

Dovolte, abych touto cestou vyzval případné zájemce z řad rodičů o práci ve školské radě pro příští tříleté volební období.

\r\n

Do školské rady se může za rodiče přihlásit každý zákonný zástupce našich žáků.

\r\n

Přihlásit se lze písemně (i e-mailem) nebo osobně u zástupkyně ředitele školy pro 1. stupeň Evy Rambouskové (rambouskova@zssutka.cz).

\r\n

Písemně uveďte své jméno, příjmení, telefon, jméno vašeho dítěte a třídu, do které chodí.

\r\n

Přihlášku své kandidatury lze podat do neděle 5. 9. 2021.

\r\n

V pondělí 6. 9. 2021 bude zveřejněn seznam kandidátů.

\r\n3. Konání voleb\r\n

6.10. a 7. 10. 2021 se v budově Základní školy, Praha 8, Na Šutce 28  uskuteční  na základě ustanovení zákona č. 561/2004 Sb. (školský zákon) a Volebního řádu pro volby členů školské rady (příloha usnesení č. Usn RMC 634/2008 Rady Městské části Praha 8 ze dne 1. října 2008) volby zástupce rodičů do Školské rady této školy.

\r\n

Volba člena školské rady zákonnými zástupci nezletilých žáků proběhne po oba dny v době od 6:30 hodin do 17:00 hodin ve vestibulu školy.

\r\nZbyněk Drozda, ředitel školy\r\n\r\nV Praze, 27. 8. 2021


Dalši příspěvky