Volby do nové školské rady

Novinkypro rodičeŠkolská rada

Volby do školské rady

\r\nVážení rodiče, dne 11.7.2021 skončí mandát Školské rady, která byla v naší škole ustanovena po volbách v roce 2017. Školská rada v naší škole je tvořena zvoleným zástupcem rodičů (zákonných zástupců), zvoleným zástupcem pedagogů a jmenovaným zástupcem zřizovatele školy.\r\n\r\nDle volebního řádu pro volby členů školské rady, jsem jako ředitel školy zmocněn zorganizovat volby pro novou školskou radu pro další volební období.\r\n

  \r\n

 1. Přípravný výbor pro volbu zástupce rodičů
 2. \r\n

\r\nZřizuji přípravný výbor, který organizačně zajistí volby do naší školské rady, v tomto složení:\r\n\r\nEva Rambousková\r\n\r\nPetr Malknecht\r\n\r\nAnna Kašparová\r\n

  \r\n

 1. Výzva pro zájemce o práci ve školské radě
 2. \r\n

\r\nDovolte, abych touto cestou vyzval případné zájemce z řad rodičů o práci ve školské radě   pro příští tříleté volební období.\r\n\r\nDo školské rady se může za rodiče přihlásit každý zákonný zástupce našich žáků.\r\n\r\nPřihlásit se lze písemně (i e-mailem) nebo osobně u zástupkyně ředitele školy pro 1.stupeň Evy Rambouskové (rambouskova@zssutka.cz).\r\n\r\nPísemně uveďte své jméno, příjmení, telefon, jméno vašeho dítěte a třídu, do které chodí.\r\n\r\nPřihlášku své kandidatury lze podat do 21.5.2021.\r\n\r\n22.5.2021 bude zveřejněn seznam kandidátů.\r\n

  \r\n

 1. Konání voleb
 2. \r\n

\r\n22.6. a 23.6. se v budově Základní školy, Praha 8, Na Šutce 28  uskuteční  na základě ustanovení zákona č.561/2004 Sb. (školský zákon) a Volebního řádu pro volby členů školské rady (příloha usnesení č.usn. RMC 634/2008 Rady Městské části Praha 8 ze dne 1. října 2008) volby do Školské rady této školy.\r\n\r\nVolba člena školské rady zákonnými zástupci nezletilých žáků proběhne po oba dny v době od 6:30 hodin do 17.00 hodin ve vestibulu školy.\r\n\r\nV Praze, 14.5.2021\r\n\r\nZbyněk Drozda, ředitel školy\r\n\r\n 


Dalši příspěvky