Vedení školy

Ředitelka školy Mgr. Eva Rambousková 

Telefon: 284 682 295 E-mail: reditelka@zssutka.cz

Konzultační hodiny:  (po předchozí telefonické domluvě)

Zástupkyně ředitelky pro II. stupeň Mgr. Dana Čihařová

Telefon: 284 688 241, E-mail: zssutka@zssutka.cz

Konzultační hodiny: pondělí 14.00 – 15.00 hod (po předchozí telefonické domluvě)

Zástupkyně ředitelky pro I. stupeň Mgr. Zuzana Kloboučníková

Telefon: 284 685 856/linka 35, E-mail: kloboucnikova@zssutka.cz

Konzultační hodiny: (po předchozí telefonické domluvě)