Učitelé

2023/2024

Konzultační hodiny  vždy po předchozí domluvě s vyučujícím

 

Třída Třídní učitel Konzultační hodiny E-mail
Den  Čas
 I. stupeň
1.A p.uč.Janková jankova@zssutka.cz
1.B p.uč.Nováková novakovajana@zssutka.cz
2.A p.uč.Drahokoupilová drahokoupilova@zssutka.cz
2.B p.uč.Neradová neradova@zssutka.cz
3.A p.uč.Srpková srpkova@zssutka.cz
3.B p. uč.Rajtrová rajtrova@zssutka.cz
4.A p.uč.Černá cerna@zssutka.cz
4.B p.uč.Tlustá tlusta@zssutka.cz
5.A p.uč.Jarolímová jarolimova@zssutka.cz
5.B p.uč.Šípalová sipalova@zssutka.cz
5.C p.uč.Kloboučníková kloboucnikova@zssutka.cz
 II. stupeň
6.A p.uč.Georgieva georgieva@zssutka.cz
6.B p.uč.Malimánková malimankova@zssutka.cz
6.C p.uč.Matějů mateju@zssutka.cz
7.A p.uč.Dvornická dvornicka@zssutka.cz
7.B p.uč.Kašparová kasparova@zssutka.cz
7.C p.uč.Macků macku@zssutka.cz
8.A. p.uč.Kocúrková kocurkova@zssutka.cz
8.B p.uč.Mareda mareda@zssutka.cz
8.C p.uč.Malina malina@zssutka.cz
9.A p.uč.Stuartová stuartova@zssutka.cz
9.B p.uč.Šolcová solcova@zssutka.cz
9.C p.uč.Bartoš bartos@zssutka.cz
Netřídní účitelé
p.uč. Krupička krupicka@zssutka.cz
p.uč.Malknecht malknecht@zssutka.cz
p.uč.Šípová sipova@zssutka.cz
p.uč. Pelikánová pelikanova@zssutka.cz
p.uč.Šuťak sutak@zssutka.cz
p.uč.Korandová korandova@zssutka.cz
p.uč.Adámek adamek@zssutka.cz
p.uč.Ferenčíková ferencikova@zssutka.cz
p.uč.Čulíková culikova@zssutka.cz
p.uč.Ježková jezkova@zssutka.cz
p.uč.Chocholová chocholova@zssutka.cz

 

Asistenti pedagoga
p.asistentka Dufková dufkova@zssutka.cz
p.asistentka Jarolímková jarolimkova@zssutka.cz
p.asistentka Sitarčíková sitarcikova@zssutka.cz
p.asistentka Legnerová legnerova@zssutka.cz
p.asistentka Chaloupková chaloupkova@zssutka.cz
p.asistentka Stránská stranska@zssutka.cz
p.asistentka Veselková veselkova@zssutka.cz

 

Vychovatelky ŠD
p.vychovatelka Fryčová frycova@zssutka.cz
p.vychovatelka Maříková marikova@zssutka.cz
p.vychovatelka Rajtrová rajtrova@zssutka.cz
p.vychovatelka Stránská stranska@zssutka.cz
p.vychovatelka Nergerová nergerova@zssutka.cz
p.vychovatelka Svobodová svobodova@zssutka.cz