Učitelé

2021/2022

Konzultační hodiny  vždy po předchozí domluvě s vyučujícím

Třída Třídní učitel Konzultační hodiny E-mail
Den  Čas
 I. stupeň
1.A p.uč.Srpková pondělí 14.00-15.00 srpkova@zssutka.cz
1.B p.uč.Rajtrová pátek 14.00-15.00 rajtrova@zssutka.cz
2.A p.uč.Černá středa 14.00-15.00 cerna@zssutka.cz
2.B p. uč. Tlustá středa 14.00-15.00 tlusta@zssutka.cz
3.A p.uč.Drahokoupilová středa 14.00-15.00 drahokoupilova@zssutka.cz
3.B p.uč.Šípalová čtvrtek 15.30-16.30 sipalova@zssutka.cz
3.C p.uč.Klimešová pondělí 14.00-15.00 klimesova@zssutka.cz
4.A p.uč.Janková středa 14.00-15.00 jankova@zssutka.cz
4.B p.uč.Kloboučníková úterý 14.00-15.00 kloboucnikova@zssutka.cz
4.C p.uč.Nováková čtvrtek 14.00-15.00 novakovajana@zssutka.cz
5.A p.uč.Neradová pondělí 14.00-15.00 neradova@zssutka.cz
5.B p. uč Jarolímová středa 14.00-15.00 jarolimova@zssutka.cz
 II. stupeň
6.A p.uč.Kocúrková čtvrtek 14.00-15.00 kocurkova@zssutka.cz
6.B p.uč.Mareda středa 14.00-15.00 mareda@zssutka.cz
6.C p.uč.Malina úterý 14.00-15.00 malina@zssutka.cz
7.A p.uč.Stuartová pondělí 14.00-15.00 stuartova@zssutka.cz
7.B p.uč.Šolcová úterý 14.00-15.00 solcova@zssutka.cz
7.C p.uč.Šupíková pondělí 14.00-15.00 supikova@zssutka.cz
8.A. p.uč.Ježková pondělí 13.00-14.00 jezkova@zssutka.cz
8.B p.uč.Malimánková pondělí 14.00-15.00 malimankova@zssutka.cz
8.C p.uč.Ferenčíková úterý 15.00-16.00 ferencikova@zssutka.cz
9.A p.uč.Dvornická pondělí 15.15-16.15 dvornicka@zssutka.cz
9.B p.uč.Kašparová úterý 14.00-15.00 kasparova@zssutka.cz
9.C p.uč.Bartoš čtvrtek 14.00-15.00 bartos@zssutka.cz
Netřídní účitelé
p.uč. Krupička pondělí 15.30-16.30 krupicka@zssutka.cz
p.uč.Malknecht pondělí 14.30-15.30 malknecht@zssutka.cz
p.uč.Šípová pondělí 7.30 – 8.00 sipova@zssutka.cz
p.uč. Pelikánová pondělí 14.00-15.00 pelikanova@zssutka.cz
p.uč.Šuťak středa 10.00-11.00 sutak@zssutka.cz
p.uč.Korandová pátek 7.30 – 8.00 korandova@zssutka.cz
p.uč.Adámek středa 13.30-14.30 adamek@zssutka.cz
p.uč.Kolesnyk středa  7.00-8.00 kolesnyk@zssutka.cz
p.uč.Štyksová úterý 14.00-15.00 styksova@zssutka.cz
p.uč.Baranová pondělí 13.30-14.30 baranova@zssutka.cz
p.uč.Macků středa 14.00-15.00 macku@zssutka.cz
p.uč.Přibylová úterý 14.00-15.00 pribylova@zssutka.cz
p.uč.Jarošová (ŠA) jarosova@zssutka.cz

 

Asistenti pedagoga
p.asistentka Dufková dufkova@zssutka.cz
p.asistentka Mrázová mrazova@zssutka.cz
p.asistent Koudelka koudelka@zssutka.cz
p.asistentka Sitarčíková sitarcikova@zssutka.cz
p.asistentka Jarolímková jarolimkova@zssutka.cz

 

Vychovatelky ŠD
p.vychovatelka Fryčová frycova@zssutka.cz
p.vychovatelka Maříková marikova@zssutka.cz
p.vychovatelka Stránská stranska@zssutka.cz
p.vychovatelka Nergerová nergerova@zssutka.cz
p.vychovatelka Juhászová juhaszova@zssutka.cz
p.vychovatelka Svobodová svobodova@zssutka.cz