Testování našich žáků pro účely přijímacího řízení ke vzdělávání na střední škole

Novinkypro rodičepro žákyVýchovná poradkyně

Testování našich žáků pro účely přijímacího řízení ke vzdělávání na střední škole – v řádném termínu  (3.,4.,5.,6.května)\r\n\r\nPro přijímací zkoušky na střední školy platí mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví.\r\n\r\nTo vyžaduje pro účast na přijímacích zkouškách doložení potvrzení o negativním výsledku testu na COVID- 19, který není starší 7 dní.\r\n\r\n \r\n\r\nPro naše žáky bude testování organizováno v tyto dny :\r\n\r\nVe středu 28. dubna 2021 (pro oba dny přijímacích zkoušek v řádném termínu) proběhne testování uchazečů o čtyřleté obory) tj. žáky  9.ročníků\r\n\r\nOd   8.30 – pro žáky  9.A  v učebně 9.A a 9.B II.patro\r\n\r\nOd   9.00 – pro žáky  9.B  v učebně 8.C a 6.C III.patro\r\n\r\nOd  10.00– pro žáky  9.C  v učebně 9.C a 6.B III.patro\r\n\r\nPo absolvování testování bude žákům vydáno potvrzení o výsledku testu.\r\n\r\n \r\n\r\nVe čtvrtek 29.dubna  2021 proběhne testování uchazečů o víceletá gymnázia  (osmiletá) tj. žáky 5.ročníku\r\n\r\n5.A,C  – testování proběhne  v režimu testování celé třídy při vstupu do školy\r\n\r\nPo absolvování testování bude žákům vydáno potvrzení o výsledku testu.\r\n\r\n \r\n\r\nV pátek 30. dubna 2021 proběhne testování uchazečů o víceletá gymnázia  (šestiletá) tj. žáky 7.ročníku\r\n\r\nOd   9.00 – pro žáky  7.B  v učebně   7.B II.patro\r\n\r\nOd   9. 00 – pro žáky 7.C  v učebně  8.C  III.patro\r\n\r\nPo absolvování testování bude žákům vydáno potvrzení o výsledku testu.\r\n\r\n \r\n\r\nV pondělí  3.května  2021 proběhne testování uchazečů o víceletá gymnázia  (osmiletá) tj. žáky 5.ročníku\r\n\r\n 5.B  – testování proběhne  v režimu testování celé třídy při vstupu do školy\r\n\r\nPo absolvování testování bude žákům vydáno potvrzení o výsledku testu.\r\n\r\n \r\n\r\nMožnosti nahrazení potvrzení o provedeném testu u přijímacích zkoušek\r\n

    \r\n

  •  Potvrzení o provedeném testu ve škole může být nahrazeno:
  • \r\n

\r\na) dokladem o tom, že osoba prodělala laboratorně potvrzené onemocnění COVID-19, uplynula u ní doba izolace podle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví a od prvního pozitivního POC antigenního testu nebo RT-PCR testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 neuplynulo více než 90 dní,\r\n\r\nb) dokladem o negativním výsledku POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 nebo RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2, které nejsou starší 7 dnů a které byly provedeny poskytovatelem zdravotních služeb podle aktuálně platného mimořádného opatření k provádění testů,\r\n\r\nc) certifikátem Ministerstva zdravotnictví ČR o provedeném očkování proti onemocnění COVID-19, a od aplikace druhé dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu podle souhrnu údajů o léčivém přípravku uplynulo nejméně 14 dní, nebo od aplikace první dávky očkovací látky v případě jednodávkového schématu podle SPC uplynulo nejméně 14 dnů.\r\n

    \r\n

  • Výše uvedené způsoby se uplatní jak v případě žáka, tak i podporující osoby.
  • \r\n

\r\nŽádáme rodiče, aby si důkladně pročetl i přiloženou přílohu, která řeší všechny situace, které mohou nastat.\r\n\r\nMgr.Dana Čihařová, zástupce ředitele zssutka@zssutka.cz\r\n\r\nPříloha : Informace pro základní školy k testování uchazečů o střední vzdělání ve školním roce 2020-2021


Dalši příspěvky