Školní PSYCHOLOG – nová pracovní pozice

Novinkypro rodičepro žákyVýchovná poradkyně

Vážení rodiče,

od 1. 9. 2022 je novou posilou pedagogického sboru Základní školy, Praha 8, Na Šutce 28 školní psycholožka paní Mgr. Kateřina Manglová.

V její náplni práce jsou komplexní služby žákům, zákonným zástupcům a pedagogům dle vyhlášky č. 72/2005 Sb., O poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních.

Při své práci bude školní psycholožka spolupracovat s pracovníky pedagogicko–psychologických poraden, se zaměstnanci středisek výchovné péče, s poradnami pro rodinu, s vedením školy, pedagogy, výchovnou poradkyní, metodičkou prevence rizikového chování aj.

S dětmi, rodiči i učiteli povede jednorázové konzultace, naváže však také dlouhodobou spolupráci.

Při vykonávání poradensko-psychologických služeb budou dodržovány zákonné normy a profesní etický kodex, kam mimo jiné patří zachovávání mlčenlivosti či diskrétnost.

Poskytování služeb školní psycholožky bude bezplatné.

Pro případ potřeby lze školní psycholožku kontaktovat prostřednictvím elektronické pošty psycholog@zssutka.cz.

 

Vážení rodiče,

věřím, že působení paní psycholožky na škole bude pro Vás i Vaše děti přínosem.

V Praze 1. 9. 2022

Mgr. Eva Rambousková

ředitelka školy

 

 

 


Dalši příspěvky