Školní metodik prevence

Jak s dětmi mluvit o válce


Vážení rodiče, i tento rok u nás na škole probíhá program primární prevence, který je zaměřený na podporu vztahů ve třídě a je realizován organizací Život bez závislostí (více na https://www.zivot-bez-zavislosti.cz/).

Program je realizován za finanční podpory MHMP.

S přáním příjemného dne

Mgr. Procházková Hana

Školní metodik prevence