Informační systémy (eŽK, GC, strava)

Školní informační systémy ZŠ, Praha 8, Na Šutce 28  2023/2024

Základní škola, Praha 8, Na Šutce 28 využívá 3 různé informační systémy.

1) Elektronická žákovská knížka (eŽK)

2) Školní e-mailový (g-mailový) účet sloužící pro přístup do Učebny Google (GC)/Gmail/G. disk.

3) Účet pro objednávání stravy na www.strava.cz


ad 1)

Pro přístup do elektronické žákovské knížky (eŽK) využijte přístup z webových stránek: www.skolaonline.cz
Elektronická žákovská knížka slouží k předávání informací o prospěchu a chování žáka. Elektronickou žákovskou knížku není možné používat pro omlouvání dětí.
Každému žákovi (od 4 ročníku všem, na vyžádání dříve) byl rozdán, a všem rodičům, kteří škole poskytli svou e-mailovou adresu rozeslán, materiál s návodem k přihlášení do systému (registrační údaje). Doporučujeme rodičům pro přístup do systému využívat své (rodičovské) účty. Je nám jasné, že využívání žákovských účtů u dětí v 1.-3. ročníku nebude samostatně plně realizovatelné (děti jsou o prospěchu také informováni přímo paní učitelkou).

V případě zapomenutého přístupu/hesla do tohoto systému prosím vyzkoušejte nejprve adresu: https://aplikace.skolaonline.cz/SOL/ZapomenuteHeslo.aspx# Pokud se Vám přístup nepodaří zajistit svépomocí, obraťte se prosím na správce systému, pana učitele Malknechta na e-mail: malknecht@zssutka.cz . Aplikace pro mobilní zařízení jsou volně přístupné ke stažení z Obchod Play případně Apple store. Aplikace jsou dostupné například prokliknutím odkazu v pravé spodní části webu: https://www.skolaonline.cz/Aktuality.aspx

ad 2)

Každému žákovi školy byl zřízen školní emailový účet sloužící zejména pro přístup do Google Classroom (učebna google-GC)/G-mailu/Google drive atd.

Pro přihlášení do učebny můžete použít odkaz: https://classroom.google.com/
Pro přihlášení do e-mailu můžete použít odkaz: https://mail.google.com/
Mezi všemi aplikacemi googlu můžete také přepínat pomocí “devíti teček” zobrazených vždy vpravo nahoře vedle obrázku vašeho účtu.

Školní e-mailový účet je vytvořený dle algoritmu: první 4 znaky příjmení, první 3 znaky křestního jména, „.x“ – označení žáka, a poslední dvě číslice z roku, kdy žák zahájil školní docházku. Dále @zssutka.cz  Příklad: žák Jan Novák, který chodí do 5. ročníku bude mít email: novajan.x19@zssutka.cz
V případě zapomenutí/ztráty hesla do GC se prosím obraťte přímo na pana učitele Malknechta na email: malknecht@zssutka.cz

Aplikace pro mobilní zařízení jsou volně přístupné ke stažení z Obchod Play případně Apple store. Aplikace se jmenuje Učebna Google (Google Classroom).

ad 3)

Účet pro objednávání stravy na portálu strava.cz vytváří a předává žákům/rodičům vedoucí školní jídelny. Pro objednání stravy můžete využít mobilní aplikaci strava nebo webové stránky, návod na přístup do systému naleznete na: https://www.zssutka.cz/jidelna/

V případě problémů s přihlášením kontaktujte vedoucí školní jídelny paní Vlčkovou ideálně na emailu:jidelna@zssutka.cz