Informační systémy (eŽK, GC, strava)

Školní informační systémy ZŠ, Praha 8, Na Šutce 28

Základní škola, Praha 8, Na Šutce 28 využívá 3 různé informační systémy.

  1. Elektronická žákovská knížka (eŽK)
  2. Školní e-mailový (g-mailový) účet sloužící pro přístup do Učebny Google (GC)/Gmail/Google Disk atd.
  3. Účet pro objednávání stravy na www.strava.cz

——————————————————————————————————————

ad 1)  Pro přístup do elektronické žákovské knížky (eŽK) využijte přístup z webových stránek: portal.dmsoftware.cz nebo skolaonline.cz

Elektronická žákovská knížka slouží k předávání informací o prospěchu a chování žáka. Elektronickou žákovskou knížku není možné používat pro omlouvání dětí.

Každému žákovi byl rozdán, a rodičům, kteří škole poskytli svou e-mailovou adresu rozeslán, materiál s návodem k přihlášení do systému (registrační údaje). Doporučujeme rodičům pro přístup do systému využívat své (rodičovské) účty. Je nám jasné, že využívání žákovských účtů u dětí v 1.-3. ročníku nebude samostatně plně realizovatelné (děti jsou o prospěchu také informováni přímo paní učitelkou).

V případě zapomenutého přístupu/hesla do tohoto systému prosím vyzkoušejte nejprve adresu: https://aplikace.dmsoftware.cz/SOL/ZapomenuteHeslo.aspx

Pokud se Vám přístup nepodaří zajistit svépomocí, obraťte se prosím na správce systému, pana učitele Malknechta na e-mail: malknecht@zssutka.cz

Aplikace pro mobilní zařízení jsou volně přístupné ke stažení z Obchod Play případně Apple store. Aplikace jsou dostupné například prokliknutím odkazu ve spodní části webu: https://portal.dmsoftware.cz/

 

ad 2) Každému žákovi školy byl zřízen školní účet sloužící pro přístup do Google Classroom (učebna google-GC)/G-mailu/Google drive atd.

Pro přihlášení do učebny můžete použít odkaz:https://classroom.google.com/

Pro přihlášení do e-mailu můžete použít odkaz:https://mail.google.com/

Mezi všemi aplikacemi googlu můžete také přepínat pomocí “devíti teček” zobrazených vždy vpravo nahoře vedle obrázku vašeho účtu.

Školní e-mailový účet je vytvořený ve tvaru: 4 znaky příjmení, 3 znaky křestního jména, .x – označení žáka, a poslední dvě číslice z roku, kdy žák zahájil školní docházku. Dále @zssutka.cz  Příklad: žák Jan Novák, který zahájil docházku (do první třídy) v roce 2017 bude mít email: novajan.x17@zssutka.cz

V případě zapomenutí/ztráty hesla do GC se prosím obraťte přímo na pana učitele Malknechta na email: malknecht@zssutka.cz

Rodiče může učitel (třídní) přidat k žákovi jako tzv. opatrovníky. Více informací o funkci opatrovníka prokliknutím tohoto textu.

Aplikace pro mobilní zařízení jsou volně přístupné ke stažení z Obchod Play případně Apple store. Aplikace se jmenuje Učebna Google (Google Classroom). 

 

 ad 3) Účet pro objednávání stravy na portálu strava.cz vytváří a předává žákům/rodičům vedoucí školní jídelny. Pro objednání stravy můžete využít mobilní aplikaci strava nebo webové stránky, návod na přístup do systému naleznete na: https://www.zssutka.cz/jidelna/

V případě problémů s přihlášením kontaktujte vedoucí školní jídelny paní Buberovou ideálně na emailu:jidelna@zssutka.cz