PROVOZ ŠKOLNÍ DRUŽINY

DružinaNovinky

1.9.2020\r\n\r\nodpolední provoz – do 15:00\r\n\r\nod 2.9.2020\r\n\r\nranní provoz – od 6:30\r\n\r\nodpolední provoz – do 17:00\r\n\r\nPřipomenutí pro žáky 2.,3.,4. tříd:\r\n\r\nŽáci, kteří mají zájem navštěvovat školní družinu, předají paní vychovatelce písemnou zprávu o odchodech ze ŠD, s datem a podpisem rodičů.\r\n\r\nZápisní lístky žáků vyplní rodiče na třídní schůzce dne 9.9. 2020.\r\n\r\nRodiče žáků 2., 3. a 4., kteří již mají předplacenou školní družinu z roku 2019/2020 (1105 Kč), žádáme doplatit částku 95 Kč do 15. 9. 2020 na účet školy č. 100884093/0300.\r\n\r\nPři elektronické platbě je nutno uvádět do zprávy pro příjemce – jméno žáka, třídu a variabilní symbol, který zůstává nezměněn (může být připomenut\r\n\r\nna třídní schůzce).\r\n\r\nTím bude příspěvek 1200 Kč za školní družinu (na období září – prosinec 2020) vyrovnán.\r\n\r\nDěkuji\r\n\r\nRenata Fryčová, vedoucí ŠD


Dalši příspěvky