PROVOZ ŠKOLNÍ DRUŽINY 1.9.2022 a dále

Družinapro rodičepro žáky
1.9.2022 odpolední provoz – do 15:00
od 2.9.2022

ranní provoz – od 6:30

odpolední provoz do 17:00

 

Informace pro rodiče žáků 2.,3.,4. tříd:

Vážení rodiče,

žáci, kteří odevzdali na konci školního roku 2021/2022 vyplněný Zápisní lístek a byla u nich provedena platba 1200 Kč, jsou přihlášeni na školní rok 2022/2023 do školní družiny.

Tito žáci ve čtvrtek 1. 9. 2022 předají paní vychovatelce písemnou zprávu, která bude obsahovat datum, čas odchodu žáka, s kým žák odchází a podpis rodičů.

Odchody žáků na celý školní rok prosím doplnit do Zápisního lístku

na zahajovací třídní schůzce 7.9. 2022.

Žádám Vás o dodržení odchodových časů školní družiny.

(13:45 – 14:00, 15:00 – 15:15, 16:00 – 17:00)

Děkuji a přeji úspěšný začátek nového školního roku.

Renata Fryčová, vedoucí ŠD


Dalši příspěvky