Projekt :“Trenéři ve škole“

Novinkypro rodičepro žáky

V letošním školním roce se naše škola zapojila do projektu „Trenéři ve škole“ ( https://www.treneriveskole.cz), který probíhá za podpory Městské části Prahy 8.

Hlavním cílem projektu je zvyšování pohybové gramotnosti žáků. Je určen pro žáky 1. a 2. ročníků pod vedením učitelů TV I. stupně a trenérů jednotlivých sportů.

Program „Trenéři ve škole“ je založen na propojení sportů, které v pravidelné rotaci ve standardních hodinách tělocviku na I. stupni základních škol nabízejí dětem pestrou pohybovou činnost. Tím vytváří pozitivní vztah k pohybu, zlepšení vzdělanosti společně s dosažením mentálního a fyzického zdraví.

Děti tak dostanou v jedné ze dvou hodin TV týdně ochutnávku všech zapojených sportů, aniž by byly tyto hodiny využity jako náborové akce.

Cílem projektu je především posílit emoční vazbu dětí ke sportu, zlepšovat jejich pohybovou gramotnost a také pomoci paním učitelkám s organizací hodin TV. Paní učitelky budou v hodinách aktivně zapojeny, což umožní využít efektivněji časový prostor určený k pohybu a sportování. Jednotlivé sporty se budou na školách střídat po měsíčních blocích. V budoucnu by si děti měly samy vybírat sport, který je nejvíc zaujal a chtěly by se mu věnovat ve volném čase.

Základními principy programu je především zákaz náborů. V hodinách tělesné výchovy je cílem rozpohybovat všechny děti, nikoliv vybírat několik talentovaných. Zároveň je kladen důraz na snahu co nejvíce spolupracovat s vyučujícími tělesné výchovy a zapojit je do samotných cvičení a her. K tomu slouží i pravidelné interní vzdělávání, které je klíčem k udržení kvality a náboje v práci s dětmi.

Mgr. Dana Čihařová

Zástupkyně ředitelky


Dalši příspěvky