Projekt „Dny dětského čtení“

Novinkypro rodičepro žáky

7. května 2019 se naše škola stala součástí celoevropské kampaně „EUROPE  READS“  celodenním projektem „Dny dětského čtení“.\r\n\r\nV tento den žáci 2. stupně přišli do školy jen se svou oblíbenou knihou. Zůstali ve svých kmenových učebnách, které se přizpůsobily nevšednímu školnímu dni  uspořádáním židlí do půlkruhu, aby bylo dobře vidět na toho, kdo bude spolužákům předčítal ze své oblíbené knihy. Každý ze žáků měl v rámci celého dne ( 6 vyučovacích hodin) prostor pro přiblížení své knihy, pověděl něco o autorovi, zdůvodnil, proč se mu vybraná kniha líbí. Pak přečetl připravenou ukázku a reagoval na případné dotazy .  Vyučující  fungovali  jako moderátoři projektu a i oni přispěli vzpomínkou na svou oblíbenou knihu  nejen  let dětských, ale i  současnosti.\r\n

    \r\n

  • Projekt se vydařil, zapojili se téměř všichni žáci 2. stupně společně se svými pedagogy. Četba knihy se nedá ničím nahradit, pozitivně ovlivňuje  psychiku jedince, rozvíjí  jeho fantazii, přináší osobní potěšení,  nové znalosti , kromě zábavy rozšiřuje obzory a otevírá „okno do světa“.  Pravidelní čtenáři knih mají až o polovinu vyšší kapacitu paměti než jejich vrstevníci, pasivní konzumenti pořadů v televizi.
  • \r\n

\r\nV budoucích letech chceme projekt realizovat každoročně  a zapojit hodláme  i žáky 1. stupně.\r\n\r\nMarie Malimánková\r\n\r\n

\r\n\r\n 


Dalši příspěvky