Programy primární prevence

Novinkypro rodičepro žáky

Listopad 2023

Na konci listopadu se díky finanční podpoře MČ Prahy 8 uskutečnil již tradiční preventivní program zaměřený na fyzické a psychické změny během dospívání. Přednáška byla určena žákům 7. ročníku, proběhla zvlášť pro chlapce (Na startu mužnosti) a zvlášť pro dívky (Dospívám aneb život plný změn). Realizátorem programu byl MP Education.

 

Leden 2023

V současné době na 1. stupni naší školy probíhají preventivní programy zaměřené na předcházení rizikového chování žáků.  Cílem programů je preventivní působení na žáky ve vybraných oblastech, předání potřebných informací a nácviky žádoucích dovedností.

Škola spolupracuje s organizací Život bez závislostí z.s., finanční prostředky poskytuje MČ Praha 8 a Magistrát hl. m. Prahy.


Dalši příspěvky