Přípravná třída

Novinky

Vážení rodiče,

ráda bych Vás informovala, že Rada městské části Praha 8 ve svém usnesení č. USN RMC 0071/2023 ze dne 8. 3. 2023 podpořila návrh ke zřízení přípravné třídy v Základní škole, Praha 8, Na Šutce 28.

V tuto chvíli probíhá schvalovací řízení na Magistrátu hl. města Prahy. Bude-li žádost kladně vyřízena, plánujeme ve školním roce 2023/2024 otevřít přípravnou třídu pro děti v posledním roce před zahájením povinné školní docházky. O výsledku řízení Vás vyrozumím.

V Praze 16. 3. 2023

Mgr. Eva Rambousková, ředitelka školy


Dalši příspěvky