Příběhy našich sousedů

Novinkypro rodičepro žáky

Projekt:  „Příběhy našich sousedů“ \r\n\r\nPříběhy našich sousedů je vzdělávací projekt neziskové organizace Post Bellum pro žáky osmých a devátých tříd základních škol a tercií a kvart víceletých gymnázií. Ti se za doprovodu svých učitelů a lidí z Post Bellum na několik měsíců stanou rozhlasovými nebo televizními dokumentaristy.  Mají za úkol vyzpovídat pamětníka, natočit vzpomínky, digitalizovat fotografie, prozkoumat archivy a nakonec vytvořit rozhlasovou, televizní nebo psanou reportáž či dokument. Někteří podle příběhu kreslí komiks, jiní tvoří prezentaci pro spolužáky, další se vydají do Českého rozhlasu, kde jim redaktoři pomohou sestříhat nahrávku do rozhlasové reportáže. Nakonec musí vystoupit před publikem a výsledky své práce představit veřejnosti a odborné porotě. Výsledky jejich práce si můžete prohlédnout na těchto webových stránkách :\r\n\r\nwww.postbellum.cz\r\n\r\nwww.pametnaroda.cz\r\n\r\nwww.pribehynasichsousedu.cz\r\n\r\n \r\n\r\nV roce 2017 se pětičlenný  tým našich žáků 9. třídy tohoto projektu zúčastnil a ve studiu Českého rozhlasu  zpracoval obdivuhodný životní příběh pana  Jiřího Pavla Kafky, jednoho ze 699 zachráněných židovských dětí sirem Nicholasem Wintonem. Pan Kafka byl  i  několikrát hostem naší školy a s obdivuhodnou energií besedoval se žáky.\r\n\r\nV letošním roce se naše škola projektu opět zúčastní a 10. září 2019 se v ní uskuteční úvodní setkání učitelů z Prahy 8, kteří povedou týmy svých žáků.\r\n\r\nVěříme, že předávání zkušeností mezi generacemi je nejpřirozenější způsob vzdělávání. Žádná učebnice nedokáže tak jedinečným způsobem inspirovat jako vyprávěný příběh.\r\n\r\nMarie Malimánková


Dalši příspěvky