Platba školní družiny

Družinapro rodiče

Vážení rodiče,

připomínám uhrazení částky 1800 Kč za školní družinu (leden – červen)

do termínu 21. 1. 2022  na účet školy č. 100 884 093/ 0300.

Při elektronické platbě je nutno uvádět do zprávy pro příjemce – jméno žáka, třídu a variabilní symbol.

Děti dostaly na začátku ledna lístek i s var. symbolem.

Děkuji

R. Fryčová, vedoucí ŠD


Dalši příspěvky