Nový formulář

Novinkypro rodiče

Nový formulář ke stažení: “Propustka_pro_žáky_ZŠ“, který si doma vyplníte a p. uč. třídní podepíše před odchodem žáka ze školy v případě dřívějšího odchodu z vyučování.\r\n\r\nFormulář si můžete vytisknout, nebo stáhnout ve formátu .doc a vyplnit v PC. Podpis zák. zást. prosíme vždy vlastnoruční.\r\n\r\nFormulář naleznete na našich stránkách v kategorii dokumenty, nebo po prokliknutí následujících odkazů.\r\n\r\nPropustka pro žáky ZŠ .DOC\r\n\r\nPropustka pro žáky ZŠ .PDF


Dalši příspěvky