Návštěva z Lidic

pro rodičepro žáky

V pondělí 18. 11. 2019 jsme v naší škole přijali vzácnou návštěvu – starostku Lidic paní Veroniku Kellerovou a přeživší pamětníky lidické tragédie paní Marii Šupíkovou a pana Pavla Horešovského. Oba válku přežili jako lidické děti. Ze 105 dětí se vrátilo domů jen 17 z nich.\r\n\r\nPaní Šupíková, vyprávěla žákům 9. ročníků svůj smutný příběh dítěte, které nacisté vybrali k převýchově a poněmčení. Její slova vzbuzovala ve všech přítomných silné emoce. Ačkoli  byla tehdy teprve desetiletou dívkou, v její mysli zůstává stopa mapující červen 1942 den po dni. Všichni jsme obdivoval  lidskou opravdovost jejího vyprávění a sílu jejího svědectví.\r\n\r\nVzpomínky paní Šupíkové doplňoval také pan Horešovský. který se narodil v květnu 1942 v Lidicích jako poslední dítě ještě před obsazením obce nacisty. Patřil ke skupince dětí, které byly za války  v  dětském sirotčinci v bývalých Masarykových domovech v Praze-Krči.\r\n\r\nSetkání s pamětníky bylo pro naše žáky velkým zážitkem i významným poučením. Velmi si této návštěvy vážíme.\r\n\r\n \r\n\r\nMgr. Eva Rambousková


Dalši příspěvky