MODERNIZACE ZAŘÍZENÍ A VYBAVENÍ TŘÍD

pro rodiče

Vážení rodiče a přátelé školy,\r\n\r\nza významné  podpory našeho zřizovatele MČ Praha 8 a Magistrátu hlavního města Prahy se podařilo v roce 2017/2018 pro naši školu čerpat finanční prostředky na modernizaci tří odborných učeben – chemie, fyziky a přírodopisu –  z fondů Evropské Unie. Rekonstruované učebny v tomto školním roce slouží k všeobecné spokojenosti našich žáků i učitelů. V roce 2018/2019 budou za stejných podmínek rekonstruovány  další dvě učebny – odborná učebna matematiky a cvičná kuchyně.\r\n\r\nPosledním krokem k naplnění podmínek čerpání finančních prostředků EU je zveřejnění informačního plakátku ve škole( viz vestibul) i na webových stránkách školy (viz níže) tak, aby byl každý informován o zdroji, ze kterého bylo vše financováno. Všem zainteresovaným na této zdařilé akci patří velký dík.\r\n\r\n \r\n\r\nZbyněk Drozda, ředitel školy\r\n\r\nMODERNIZACE ZAŘÍZENÍ A VYBAVENÍ TŘÍD V ZÁKLADNÍ ŠKOLE, PRAHA 8, NA ŠUTCE 28


Dalši příspěvky