Název a adresa

 

Základní škola, Praha 8, Na Šutce 28
Na Šutce 28/440
182 00 Praha 8, Trója
IČO: 60461845
Datová schránka: b8kw763

 

Telefonní čísla

 

Kontakt Telefon
Kancelář 284 685 856
Jídelna 774 432 915
Omluvenky 284 685 856 + linka tř. učitele (viz učitelé)
Ředitelna 284 682 295
Zástupkyně ředitelky pro II. stupeň 284 688 241
Zástupkyně ředitelky pro I. stupeň 284 685 856 / linka 35
Školní družina 284 685 856 / linka 36

 

Elektronická pošta

 

Kontakt Email
Hospodářka školy hospodarka@zssutka.cz
Ředitelka školy reditelka@zssutka.cz
Zástupkyně ředitelky pro II. stupeň zssutka@zssutka.cz
Zástupkyně ředitelky pro I. stupeň kloboucnikova@zssutka.cz
Učitelé příjmení_učitele@zssutka.cz (viz učitelé)
Školní psycholog psycholog@zssutka.cz
Jídelna školy jidelna@zssutka.cz
Školská rada skolskarada@zssutka.cz
Školní družina frycova@zssutka.cz

 

Datová schránka

 

Datová schránka: b8kw763