Koncert žáků naší školy

Novinkypro rodičepro žáky

8. prosince naši žáci, tak jako v loňském roce, zazpívali v adventním čase seniorům z domova pro seniory, Mirovická, Praha 8  a zpříjemnili jim tak předvánoční čas. Zazněly české koledy za doprovodu houslí, příčné a zobcové flétny.\r\n\r\nPozorné obecenstvo si s chutí zazpívalo s námi. Po vystoupení předali naši koledníci seniorům jablka, mandarinky, perníčky.\r\n\r\nKaždý rok mě vždy potěší to, když vidím na našich žácích, s jakou empatií, pozorností a úctou se obracejí  k lidem o několik generací starších a jakou mají radost z toho, že seniory potěšili.\r\n\r\nMarie Malimánková


Dalši příspěvky