Kandidáti zákonných zástupců žáků

pro rodičeŠkolská rada

 \r\n

  \r\n

 1. Paní MUDr. Markéta Skácelová,maminka žáků 1. a 2.ročníku
 2. \r\n

\r\n \r\n\r\nVážení rodiče,\r\n\r\nkandiduji do Školské rady s cílem zviditelnit její činnost a zajistit dostatečnou komunikaci mezi rodiči a zaměstnanci školy.\r\n\r\nJsem matkou tří synů. Honza a Vojta jsou zdejšími žáky 1. stupně.\r\n\r\nPracuji jako dětský psychiatr a věnuji se dětem s poruchami učení, ADHD syndromem a poruchami autistického spektra.\r\n\r\nKomunikace mezi dětmi, rodiči a školskými institucemi je mi blízká, nebojím se jí a bude mi ctí Vás zastupovat.\r\n\r\nKontaktuje mne kdykoliv na emailové adrese marketa.skacelova@centrum.cz.\r\n\r\n \r\n

  \r\n

 1. Paní Mgr. Magdalena Česneková, maminka žáka 6. ročníku,
 2. \r\n

\r\nPracuji na 1.lékařské fakultě UK a VFN jako odborný asistent na stomatologii, též vystudovaný obor adiktologie na stejné univerzitě, zabývající se závislostmi na návykových látkách. Ráda bych využila zkušenosti ve Školské radě, ve které jsem byla členem v ZŠ ve Zdibech.\r\n\r\n \r\n\r\n        e-mail: <Magdalena.Cesnekova@lf1.cuni.cz>\r\n\r\n \r\n\r\n \r\n

  \r\n

 1. Paní Mgr. Markéta Lexová, maminka žáků 1. a 3.ročníku
 2. \r\n

\r\n \r\n\r\nDobrý den, \r\n\r\nvážené dámy, vážení pánové, \r\n\r\n \r\n\r\njmenuji se Markéta Lexová a v prostorách a vztazích ZŠ Na Šutce se pohybuji již třetím rokem. Obě dvě mé děti navštěvují naší školu. Eliška již třetím rokem u paní učitelky Černé (3.A), Jáchym prvním rokem u paní učitelky Tlusté (1.B). Vzhledem k tomu, že dcera má zdravotní omezení, jezdím jako doprovod na většinu jednodenních i vícedenních akcí (školní výlety, Noc s Andersenem, ŠVP atd.).\r\n\r\nPři jednání ohledně zdravotního omezení dcery komunikuji intenzivně s panem ředitelem, učitelským sborem, vychovatelkami ve školní družině i s paní vedoucí školní jídelny. Velice mě těší, že na všech úrovních probíhá komunikace velice vstřícně a díky poznávání vzájemných přístupů a hodnot jsem čím dál tím raději, že mé děti navštěvují právě tuto základní školu.\r\n\r\nV mém profesním životě se zabývám zapojováním veřejnosti do rozhodování o místě, v němž žije a systematickému zlepšování veřejné správy prostřednictvím Zdravých měst.\r\n\r\nJako rodič si samozřejmě přeji, aby dětem bylo dopřáno inspirativní prostředí a získaly tak zdravý vztah k vzdělávání samotnému. V případě zvolení do Školské rady budu velice ráda předávat podněty a inspirace od Vás i ostatních rodičů. Možnost zapojení rodičů do aktivit školy vnímám jako velice důležité a přínosné pro obě strany. Díky své práci mám přehled o možnostech financování z dotačních titulů a výzev. Rovněž pro mě nejsou neznámy pojmy jako dětské zastupitelstvo, školní parlament, školní fóra, Zdravé či fairtradové školy. Systémové věci, na něž je třeba podpora městské části, mohu přímo komunikovat s Oddělením strategického rozvoje a místní Agendy 21 ÚMČ Prahy 8.\r\n\r\nMám dlouholeté zkušenosti z vedení skautského oddílu, do něhož se opět, jak děti vyrůstají, vracím.\r\n\r\nJsem bez náboženského vyznání, následuji svou vlastní filozofii. Mezi mé koníčky patří literatura (obzvláště poezie), fotografování, cestování, hudba a samozřejmě práce s dětmi.\r\n\r\nV případě jakýchkoli dotazů či doplňujících informací mě prosím neváhejte kontaktovat na marketa.lexova@gmail.com.\r\n\r\n \r\n\r\nDěkuji Vám za Váš zájem!\r\n\r\nSe srdečným pozdravem\r\n\r\nMarkéta Lexová\r\n\r\n \r\n\r\n4. Paní Ing.Veronika Červinková, maminka žáků 2. a 7.ročníku\r\n\r\n \r\n\r\nDobrý den,\r\n\r\njsem maminka tří dětí, z nichž 2 navštěvují ZŠ Na Šutce  a jedno studuje na střední škole. Svým členstvím ve Školské radě bych chtěla přispět ke zlepšení komunikace a otevřenosti školy vedoucí ke zlepšování výuky a výukových metod. Považuji za důležité, aby rodiče měli možnost komunikovat s vedením školy i prostřednictvím Školské rady, např. pravidelným poskytováním zpětné vazby. Zajímají mě názory rodičů i dětí a ráda je budu předávat směrem k vedení školy. Školská rada by také měla pravidelně poskytovat informace o dění ve škole směrem k rodičům. Chtěla bych navrátit setkávání rodičů při společných akcích (samozřejmě dobrovolné), která kdysi byla Školskou radou organizována.\r\n\r\n      e-mail: vercervinka@seznam.cz\r\n\r\n \r\n\r\n \r\n\r\n \r\n\r\nS případnými dotazy se můžete na kandidáty obrátit na uvedených e-mailových adresách\r\n\r\n \r\n\r\n                                      Za přípravný výbor: Mgr. Dana Čihařová,\r\n\r\nBc. Petr Malknecht,Dis.\r\n\r\nMgr.Šárka Pelikánová\r\n\r\n \r\n\r\n \r\n\r\nV Praze dne 16.11.2017


Dalši příspěvky