Kalendář

06. June - Monday

Přijímací pohovory do matematické třídy

Zájmové události
08. June - Wednesday

Informativní schůzky pro rodiče budoucích 1. ročníků

Zájmové události
17. June - Friday 21. June - Tuesday

Závěrečné práce 9. ročníků

Akce
20. June - Monday

Uzavření známek za 2. pololetí

Zájmové události
22. June - Wednesday

Klasifikační porada 2. pololetí

Porady
30. June - Thursday

Zakončení školního roku, vydávání vysvědčení

Zájmové události
01. July - Friday 31. August - Wednesday

Hlavní prázdniny

Školní prázdniny
01. September - Thursday

Zahájení školního roku 2022/2023

Zájmové události
28. September - Wednesday

Den české státnosti

Státní svátek