Jmenování zástupce rodičů do školské rady

Novinkypro rodičeŠkolská rada

Vážení rodiče, ani na základě opakované volby se nepodařilo zvolit zástupce rodičů do nové školské rady. Svůj hlas odevzdalo jedinému kandidátovi pan Janu Jeřábkovi 19,8% oprávněných voličů. Ani opakovaná volba není platná, protože se nezúčastnila jedna pětina všech oprávněných osob. Přesto děkuji všem, kteří se voleb zúčastnili a vyjádřili svými hlasy kandidátovi svou podporu. Na základě čl.3 odst.6  Volebního řádu pro volby členů školské rady (Nezvolí-li oprávněné osoby … stanovený počet členů školské rady ani na základě opakované výzvy, jmenuje zbývající členy školské rady ředitel školy.)  jmenuji pana Jan Jeřábka členem školské rady za zákonné zástupce žáků. Buďte zdrávi. Zbyněk Drozda, ředitel školy 8.10.2021


Dalši příspěvky