Informace školního psychologa

Novinkypro rodičepro žákyVýchovná poradkyně

ŠKOLNÍ PSYCHOLOG

 S čím se na mě můžete obrátit?

Děti

 • Vztahy se spolužáky a kamarády
 • Potíže se školním prospěchem a učením
 • Pomoc se zvládáním stresu, úzkostí, strachu, vzteku
 • Pomoc při řešení konfliktů
 • Rodinné situace

Rodiče a zákonní zástupci

 • Konzultace výchovných, výukových, vztahových a osobnostních potíží Vašich dětí
 • Rodinné situace dotýkající se Vás a Vašeho dítěte
 • Poradenství a kontakty na další odborná pracoviště

Učitelé, asistenti pedagoga a vychovatelky ŠD

 • Poradenství a intervence při výukových a kázeňských potížích s jednotlivými žáky
 • Pomoc při řešení konfliktů a v krizových situacích
 • Práce s třídním kolektivem, adaptace nových žáků
 • Spolupráce při prevenci a řešení sociálně patologických jevů

Přítomnost ve škole

Pondělí 12:00 – 17:00 (odpolední konzultace určené přednostně pro rodiče vždy po předchozí domluvě)

Středa 8:30 – 14:30 (9:30 – 12:30 konzultace pro učitele)

Čtvrtek 8:30 – 14:30 (8:55 – 10:00 výchovná rada)

Děti se mohou zastavit ve všech časech a v případě tíživé situace mají vždy přednost!

 Neváhejte se na mě obrátit.

Těším se na setkávání a vzájemnou spolupráci!

 Mgr. Kateřina Manglová

E-mail: psycholog@zssutka.cz


Dalši příspěvky