Informace školní jídelny

Jídelnapro rodičepro žáky

Vážení rodiče a strávníci,

stávající ceny obědů byly při současných cenách potravin nedostatečné, proto jsme museli přikročit k navýšení ceny obědů.

Abychom mohli lépe využívat akční nabídky potravin, potřebujeme znát s předstihem počty obědů. Také některé potraviny nelze objednávat ze dne na den. Z tohoto důvodu vás žádám, abyste vybírali obědy vždy najednou na celé období zveřejněného jídelníčku. Vybírají-li si vaše děti samostatně, předejte jim, prosím, tuto informaci.

Žádám vás všechny o důkladné prostudování Provozního řádu, kde je několik důležitých změn – zejména body 3-7, jež se týkají objednávání, cen a úhrady obědů.

Při placení nezapomínejte uvádět  variabilní symbol a do poznámky jméno dítěte.

Odhlašování dětí v době nemoci lze nově  provést  na www.strava.cz  do 8 hodin ráno na aktuální den.

Děkuji.

S pozdravem

Blanka Buberová, vedoucí ŠJ

tel. mob.: 774 432 915

email: jidelna@zssutka.cz


Dalši příspěvky