Informace pro zákonné zástupce žáků 1. A a 1. B

Novinkypro rodiče

Vážení rodiče,

ve školním roce 2022/2023 budou v 1. ročníku otevřeny 2 třídy.

Třídní učitelkou 1. A bude paní učitelka Mgr. Karla Drahokoupilová, třídní učitelkou 1. B bude paní učitelka Mgr. Milada Neradová.  Seznamy tříd obsahují pouze registrační čísla, která byla žákům přidělena při zápisu k základnímu vzdělávání. V případě ztráty či zapomenutí registračního čísla kontaktujte vedení školy (e-mail: rambouskova@zssutka.cz, telefon: 284 685 856, l. 35, 774 432 909). Informace k zahájení školního roku 2022/2023 budou zveřejněny v posledním srpnovém týdnu.

Přejeme Vám i Vašim dětem vydařené léto a těšíme se na shledanou v září!

Mgr. Eva Rambousková, zástupce ředitele pro I. stupeň

V Praze 1. 7. 2022

1. A (Mgr. Karla Drahokoupilová) – seznam žáků evidovaných pod registračními čísly

1. B (Mgr. Milada Neradová) – seznam žáků evidovaných pod registračními čísly


Dalši příspěvky