Informace pro rodiče žáků,

Novinkypro rodiče

Informace pro rodiče žáků, kteří chodí na tréninky mini přípravky SK Kometa od 14.00 hod.\r\n\r\nVážení rodiče,\r\n\r\nzvážili jsme naše možnosti v eventuálním předávání dětí na minipřípravku SK Komety od 14.00 hod. rovnou ze školy, jak bylo před 11.3.2020 běžné.\r\n\r\nBohužel, není v personálních ani organizačních možnostech školy za současných mimořádných okolností toto zajistit.\r\n\r\nJe tedy nutné si dítě dle oznámených časů odchodových vln ze školy vyzvednout a na mimoškolní aktivity SK Komety je samostatně přivést i odvést.\r\n\r\nPedagogický pracovník nemůže vodit žáky na volejbal odděleně po skupinách mimo nastavené časy odchodů ze školy. Vyloučen je i návrat dětí zpět do skupiny na odpolední činnost školy.\r\n\r\nIntenzivně dezinfikovat dvakrát denně již používané prostory je pro nás už teď na hranici možného. Rozšířit využití dalších vnitřních prostor školy (tělocvičny, šatny, sprchy) není v našich silách. Převlékání v šatnách jsme museli zcela vyloučit.\r\n\r\nVážení rodiče, omlouváme se, ale v tomto vám zatím nemůžeme vyjít vstříc.\r\n\r\n \r\n\r\nZbyněk Drozda, ředitel školy\r\n\r\nV Praze, 25.5.2020


Dalši příspěvky