Informace pro rodiče stávajících i nových strávníků.

JídelnaNovinkypro rodičepro žáky

Informace pro rodiče stávajících i nový strávníků.

Přihlášení nových žáků nenechávejte na poslední chvíli. Podmínkou pro stravování je odevzdání přihlášky (e-mailem, poštou, nebo osobně po domluvení termínu na tel. čísle 774 432 915), zakoupení čipu a zaplacení obědů přes účet (po přidělení variabilního symbolu). Pro zahájení stravování od 1.9.  je tak potřeba podat přihlášku nejpozději do 27.8.21

Stávající strávníci – je nutné zkontrolovat své údaje a v případě změny (hlavně kontakt a č.účtu) tyto změny nahlásit. Také nezapomeňte včas provádět odhlášení obědů. Na  1.9. 2021 bude možné oběd odhlásit do 30.8.2021, poté jen pokud žák náhle onemocní.

Připomínám, že ke stravování jsou přihlášeni všichni žáci od 1.9. podle nastavení předchozího školního roku.

Doporučuji všem znovu přečíst a připomenout si provozní řád školní jídelny.

Prosím, využívejte k přihláškám/odhláškám www.strava.cz. Pokud jste zapomněli přihlašovací údaje, ráda vám je poskytnu znovu.

nBlanka Buberová, vedoucí ŠJ

tel. mob.: 774 432 915

email: jidelna@zssutka.cz

IČO: 604 618 45


Dalši příspěvky