Informace pro rodiče stávajících i nových strávníků.

Jídelnapro rodičepro žáky

Informace pro rodiče stávajících i nový strávníků.

Přihlášení nových žáků nenechávejte na poslední chvíli. Podmínkou pro stravování je odevzdání přihlášky (e-mailem, poštou, nebo osobně po domluvení termínu na tel. čísle 774 432 915), zakoupení čipu a zaplacení obědů přes účet (po přidělení variabilního symbolu). Pro zahájení stravování od 1.9.  je tak potřeba podat přihlášku nejpozději do 26.8.22

Stávající strávníci – je nutné zkontrolovat své údaje a v případě změny (hlavně kontakt a č.účtu) tyto změny nahlásit. Také nezapomeňte včas provádět odhlášení obědů. Na  1.9. 2022 bude možné oběd odhlásit do 30.8.2022, poté jen pokud žák náhle onemocní.

Připomínám, že ke stravování jsou přihlášeni všichni žáci od 1.9. podle nastavení předchozího školního roku.

Obědy 1.9.2022 budou vydávány od 10:30 do 12:00

Výběr ze 2 jídel bude možný od 12.9.2022.

Doporučuji všem znovu přečíst a připomenout si provozní řád školní jídelny.

Prosím, využívejte k přihláškám/odhláškám www.strava.cz. Pokud jste zapomněli přihlašovací údaje, ráda vám je poskytnu znovu.

Blanka Buberová, vedoucí ŠJ

tel. mob.: 774 432 915

email: jidelna@zssutka.cz

IČO: 604 618 45


Dalši příspěvky