Informace pro rodiče a žáky 9. ročníků

Novinkypro rodičepro žáky

Vážení rodiče,\r\n\r\ndovolujeme si  oznámit,  že v týdnu od 11.5.2020 bude umožněna osobní přítomnost žáků  9.ročníku pro účely přípravy na přijímací zkoušky . Škola bude organizovat tyto vzdělávací aktivity podle dokumentu MŠMT ze 30.4.2020 „Ochrana zdraví a provoz základních škol v období do konce školního roku 2019/2020“.\r\n\r\nNa základě potvrzené účasti Vašich dětí jsou vytvořeny tři skupiny po třídách: 9.A, B, C\r\n\r\na) Výuka bude probíhat každé úterý a čtvrtek ( zahájena tedy bude v úterý 12.5.2020 )\r\n\r\nb) Vstup do školy bude umožněn v 7.40, vyučování začíná v 8:00 hod. a bude ukončeno ve 12.35 hod. (hodiny jsou stanoveny dle běžného vyučovacího dne).\r\n\r\nc) Rozvrh je po oba dny stejný –  dvě hodiny ČJ a dvě hodiny Ma. Jedna hodina bude věnována případným individuálním konzultacím a třídnickým záležitostem .\r\n\r\nd) Český jazyk vyučuje v 9.A  a 9.B – p. uč. Malimánková,  v  9.C – p.uč.Procházková.\r\n\r\ne) Matematiku vyučují v 9.A a 9.C – p.uč .Ferenčíková ,  v  9.B p.uč.Šolcová.\r\n\r\nf) Třídnickou hodinu povedou třídní učitelé.\r\n\r\ng) Rozvrh hodin:\r\n\r\n \r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\n\nÚterý\r\n\r\nČtvrtek \n\n1\r\n\r\n8.00-8.45 \n\n2\r\n\r\n8.55-9.40 \n\n3\r\n\r\n10.00-10.45 \n\n4\r\n\r\n10.55-11.40 \n\n5\r\n\r\n11.50-12.35
\n\n1.skupina\r\n\r\n9.A \n\nČeský jazyk\r\n\r\np.Malimánková \n\nČeský jazyk\r\n\r\np.Malimánková \n\nMatematika\r\n\r\np.Ferenčíková \n\nMatematika\r\n\r\np.Ferenčíková \n\nTřídnická hodina\r\n\r\np.Stuartová
\n\n2.skupina\r\n\r\n9.B \n\nMatematika\r\n\r\np.Šolcová \n\n Třídnická hodina\r\n\r\np.Šolcová \n\nTřídnická hodina\r\n\r\np.Šolcová \n\nČeský jazyk\r\n\r\np.Malimánková \n\nČeský jazyk\r\n\r\np.Malimánková
\n\n3.skupina\r\n\r\n9.C \n\nMatematika\r\n\r\np.Ferenčíková \n\nMatematika\r\n\r\np.Ferenčíková \n\nČeský jazyk\r\n\r\np.Procházková \n\nČeský jazyk\r\n\r\np.Procházková \n\nTřídnická hodina\r\n\r\np.Bartoš

\r\n \r\n\r\nh) V úterý 12.5. je nutné před vstupem do školy odevzdat třídnímu učiteli čestné prohlášení podepsané rodiči.\r\n\r\ni) Omlouvání, vyzvedávání a předávání žáků se řídí dle běžných pravidel našeho školního řádu.\r\n\r\nS pozdravem a přáním pevného zdraví\r\n\r\nMgr. Zbyněk Drozda, Mgr. Dana Čihařová\r\n\r\nV Praze dne 6.5.2020\r\n\r\nOchrana zdraví a provoz základních škol v období do konce školního roku 2019/2020\r\n\r\nČestné prohlášení


Dalši příspěvky