Informace k provozu školy od 11. do 22. ledna 2021

Novinkypro rodičepro žáky

Informace k provozu školy od 11. do 22. ledna 2021\r\n\r\nVážení rodiče,\r\n\r\nvláda České republiky na svém jednání 7. ledna 2021 schválila prodloužení opatření, a to včetně těch, která se týkají školství. Prodloužení bylo schváleno do 22. ledna 2021.\r\n\r\nProvoz naší školy se tak do 22. ledna bude řídit současnými pravidly, která platí již od 27. prosince 2020.\r\n\r\nPříštích čtrnáct dnů budou do školy chodit jen žáci 1. a 2. ročníku, ostatní žáci se budou dále vzdělávat na dálku podle již platných distančních rozvrhů zveřejněných na webových stránkách školy („Zásadní změny nástupu žáků do školy od 4. 1. 2021“ – článek zveřejněn 30. 12. 2020).\r\n\r\nV této výjimečné situaci budeme uzavírat pololetní hodnocení žáků. Pokyny MŠMT pro hodnocení žáků za 1. pololetí, které je silně ovlivněno přerušováním prezenčního vzdělávání, jsme zohlednili a specifikovali pro naši školu takto:\r\n

  \r\n

 1. Preferujeme hodnocení známkou. Jde o srozumitelný a navyklý způsob hodnocení v naší škole.
 2. \r\n

\r\n

  \r\n

 1. Učitelé se budou opírat především o hodnocení, které vzniklo v obdobích prezenční výuky.
 2. \r\n

\r\n

  \r\n

 1. Při uzavírání známky lze zohlednit i další skutečnosti ovlivňující výsledky vzdělávání. Především dovednosti, které úzce souvisejí se schopnostmi žáka vzdělávat se na dálku.
 2. \r\n

\r\n

  \r\n

 1. Bude-li to pro hodnocení známkou potřebné, využije vyučující individuální konzultaci se žákem ve škole k jeho dozkoušení.
 2. \r\n

\r\n

  \r\n

 1. Ve zcela výjimečných případech bude možné využít pro hodnocení jiný způsob hodnocení než známkou – např. v případě dlouhodobé absence žáka či individuálních potřeb žáka. V takovém případě bude možné hodnotit slovně, popř. kombinovat hodnocení známkou se slovním hodnocením.
 2. \r\n

\r\n

  \r\n

 1. Zvláště v tomto období je potřeba, abyste sledovali výzvy učitelů, kteří pro komunikaci využívají e-mailové adresy zákonných zástupců i žáků a prostředí Google classroom (založené kurzy s názvem předmětu a jménem vyučujícího). Zde budou vyzývat žáky ke konzultacím, navrhovat postupy, díky nimž bude možné úspěšně uzavřít klasifikaci za toto období školního roku.
 2. \r\n

\r\nSpolupracujte, prosím, se svými dětmi v případě, že se např. dobře neorientují v zadaných pokynech.\r\n\r\nBuďte zdrávi!\r\n\r\nMgr. Zbyněk Drozda, ředitel školy\r\n\r\n8. 1. 2021\r\n\r\n 


Dalši příspěvky