Informace k příjímacímu řízení

Novinkypro rodičepro žákyVýchovná poradkyně

Vyplňování a odesílání přihlášek na střední školy

\r\n

  \r\n

 • Uchazeči mohou podat 2 přihlášky.
 • \r\n

 • Ředitel střední školy je povinen zveřejnit seznam přijatých uchazečů, písemné rozhodnutí zasílá pouze nepřijatým uchazečům
 • \r\n

 • Zápisový lístek lze uplatnit jen jednou, výjimku tvoří případ, kdy je uchazeč přijat na jinou školu na odvolání, pak je možné vzít zápisový lístek zpět.
 • \r\n

 • Lhůta pro odevzdání zápisového lístku na střední školu je 10 pracovních dnů od rozhodnutí o přijetí.
 • \r\n

 • Přihlášky je nutné přinést do školy k potvrzení tak, aby byly do 1. března na ředitelství středních škol.
 • \r\n

 • Ve škole přihlášku předat nejprve třídním učitelům k doplnění průměrů v jednotlivých pololetích.
 • \r\n

\r\n \r\n

  \r\n

 1. Přihlášku vyplňte hůlkovým (tj. velkým tiskacím) písmem
 2. \r\n

 3. ZPS = změněná pracovní schopnost, pokud jste zdraví, škrtněte ANO
 4. \r\n

 5. Státní občanství je ČR nebo Česká republika ( nikoli české!!)
 6. \r\n

 7. Název a adresa střední školy – jsou uvedeny na webových stránkách školy
 8. \r\n

 9. Obor vzdělání – platí totéž, co pro bod 4, nezapomeňte na kód!
 10. \r\n

 11. Kolonky pro zkrácené studium a ročník SŠ si nevšímejte, ta není pro Vás
 12. \r\n

 13. Nakonec vyplňte datum a místo vyplnění přihlášky, přihlášku musí podepsat jak uchazeč, tak zákonný zástupce ( jeden z rodičů)
 14. \r\n

 15. Potvrzení od lékaře nevyžadují všechny školy, zjistit se to dá na stránkách dané školy. Za potvrzení se platí, je tedy zbytečné mít ho tam bezdůvodně.
 16. \r\n

 17. Nezapomeňte napsat termín přijímacího řízení!
 18. \r\n

 19. Druhou stranu přihlášky vyplňte spolu s třídním učitelem, píší se sem chování a předměty  za celý osmý a pololetí devátého ročníku.
 20. \r\n

 21. Na druhou stranu přihlášky se NEPODEPISUJTE! Tam se podepíše ředitel školy.
 22. \r\n

 23. IZO školy – 102 261 253
 24. \r\n

 25. Schopnosti, vědomosti…. – nevyplňujte, tam přijde razítko školního vzdělávacího programu.
 26. \r\n

\r\n

Vyplnění zápisového lístku:

\r\n

  \r\n

 1. Bude-li žák přijat, je nutné podat od data zjištění přijetí odevzdat do 10 pracovních dnů příslušné škole vyplněný a základní školou potvrzený zápisový lístek. Vyplňuje se záhlaví a 1. tabulka lístku.
 2. \r\n

 3. V případě nepřijetí doporučuji do 3 pracovních dnů od přijetí písemného rozhodnutí podat odvolání.
 4. \r\n

 5. Zápisové lístky jsou opatřeny evidenčním číslem, v případě jejich ztráty musí rodiče písemně žádat ředitele základní školy o přidělení duplikátu. Doporučuji tedy zápisový lístek uložit na bezpečné místo.
 6. \r\n

\r\nPřeji Vašim dětem úspěšné přijímací řízení!!!\r\n\r\nMarie Malimánková, výchovná poradkyně\r\n\r\nmalimankova@zssutka.cz\r\n\r\n \r\n

Desatero efektivního učení.


Dalši příspěvky