INFORMACE K PŘIHLÁŠENÍ ŽÁKŮ BUDOUCÍCH 2., 3., 4. TŘÍD

DružinaNovinkypro rodiče

INFORMACE K PŘIHLÁŠENÍ ŽÁKŮ BUDOUCÍCH 2., 3., 4. TŘÍD

\r\n

DO ŠKOLNÍ DRUŽINY

\r\n

NA ŠKOLNÍ ROK 2020/2021

\r\nVážení rodiče,\r\n\r\nv tomto školním roce neproběhl z důvodu všech omezení zápis do školní družiny, a proto přicházíme s těmito informacemi:\r\n

  \r\n

 1. Ukazatelem, že máte nadále o ŠD zájem, bude uhrazení příspěvku za období měsíců září – prosinec ve výši 1 200 Kč na účet školy č. 100 884 093/0300 nejpozději do 20. 8. 2020.
 2. \r\n

\r\n

  \r\n

 1. Jestliže nepožádáte o vrácení poplatku za ŠD z tohoto školního roku (březen – červen; částka 1 105 Kč je částkou poměrnou), bude automaticky poplatek převeden jako platba za ŠD na další školní rok 2020/2021.
 2. \r\n

\r\nZbývajících 95 Kč uhradíte v průběhu podzimních měsíců.\r\n

  \r\n

 1. Vyplnění zápisního lístku a předání všech potřebných informací k provozu ŠD proběhne na 1. třídní schůzce v září 2020.
 2. \r\n

\r\nJelikož se bude jednat o nový školní rok, stávající zápisní lístek nebude platný.\r\n\r\nZ toho důvodu Vás žádáme, abyste paní vychovatelky písemně vyrozuměli o odchodu dítěte z družiny v dané dny, a to dle nastavených časů ŠD (datum, jméno dítěte, čas odchodu ze ŠD a podpis rodičů).\r\n\r\nVšem rodičům děkuji za spolupráci a přeji hezkou dovolenou.\r\n\r\nR. Fryčová, vedoucí ŠD


Dalši příspěvky