Informace k plošnému testování v pondělí 22.11. 2021

Novinkypro rodičepro žáky

Informace k plošnému testování  v pondělí 22.11. 2021

(známé škole k 19. 11. 2021)

Vážení rodiče,

dosavadní platná protiepidemická opatření se v naší škole příští týden významně nemění včetně povinného testování žáků. V pondělí 22.11.2021 první hodinu proběhne testování  žáků neinvazivními antigenními testy (Senjoy) stejným způsobem jako před týdnem.

Testovat se nebudou žáci:

  1. kteří prokáží, že jsou již plně očkovaní
  2. kteří prokáží, že prodělali onemocnění COVID-19 před méně než 6 měsíci (180 dny)
  3. kteří předloží aktuální potvrzení o testování s negativním výsledkem jinde (nejdéle před 72 hodinami RT-PCR vyšetření na přítomnost viru SARS-CoV-2, nebo nejdéle před 24 hodinami POC test na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2)
  4. jejichž rodiče-zákonní zástupci s testováním nesouhlasí; pokud rodiče s testováním nesouhlasí, musí to dát škole prokazatelně najevo (dopisem, mailem, datovou schránkou …) před testováním. Netestovaný žák bude muset mít trvale zakrytý nos i ústa rouškou po celou dobu pobytu ve škole – tedy i při výuce, dílčí omezení pro něj může nastat i při sportovních aktivitách apod.; odmítne-li rodič u svého dítěte i nošení roušky, nemůže žák školu navštěvovat.

Žáci, kteří v den testování využijí ranní družinu, budou mít až do testování ve třídě nasazenou roušku.

Výše uvedené platí, pokud se něco v následujících dnech nezmění. V takovém případě budete dále informováni.

Buďte zdrávi!

Zbyněk Drozda, ředitel školy

19.11.2021


Dalši příspěvky