Informace k organizaci prezenční výuky od 25. 5. 2020 do konce školního roku

Novinkypro rodiče

Informace k organizaci prezenční výuky od 25. 5. 2020 do konce školního roku\r\n\r\nVážení rodiče,\r\n\r\nDovolte, abychom Vás seznámili s organizací nástupu žáků 1. stupně od 25. 5. 2020.\r\n\r\nV zájmu ochrany zdraví vašich dětí bylo nutné upravit některá organizační pravidla vyučování, o kterých vás budou konkrétně informovat třídní učitelé mailem. Paní učitelky třídní vám sdělí vše o organizaci prvního dne pro vaši třídu.\r\n\r\nZákladní informace pro celou školu naleznete zde:\r\n

  \r\n

 1. Čas příchodu žáků ke škole a místo vstupu.
 2. \r\n

\r\nJinak je stanoven čas příchodu žáků ke škole a místo vstupu. Prosíme, aby byly čas i místo všemi žáky dodržovány s ohledem na náročnou organizaci. Na děti bude na určeném místě a čase čekat paní učitelka nebo určený pedagogický pracovník.\r\n\r\n\r\n

  \r\n

 1. Ranní družina
 2. \r\n

\r\n Ranní družina není pro žáky otevřena. \r\n

  \r\n

 1. Čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění
 2. \r\n

\r\n Žáci při nástupu do školy odevzdají paní učitelce čestné prohlášení s datem podpisu 25. 5. 2020. Bez čestného prohlášení nelze žáka pustit do školy. Formulář Čestného prohlášení je na webových stránkách školy.\r\n

  \r\n

 1. Organizace vzdělávacích skupin
 2. \r\n

\r\n Všechny přihlášené děti jsme k prezenčnímu vyučování přijali.\r\n\r\nHygienický limit počtu 15 žáků ve skupině nebyl překročen u 10 tříd, a proto bylo možné skupiny podle třít stanovit – děti se vracejí ke své paní učitelce. U třech skupin 4. C, 5. A  a 5. B je zájem vyšší, a proto bylo nutné přebývající žáky zařadit losováním do jiné skupiny.\r\n\r\nSložení skupin musí být neměnné po celou dobu prezenční výuky, tj. od 25. 5. do 30. 6. 2020.\r\n

  \r\n

 1. Organizace vzdělávání ve škole a na dálku
 2. \r\n

\r\nVzdělávací aktivity budou organizovány denně v rozsahu pracovního týdne (pondělí – pátek).\r\n\r\nCílem dopolední části je zajistit vzdělávání žáků v obsahu, který stanoví se schválením ředitele školy třídní učitelka dle potřeb žáků dané třídy. Co proberou žáci ve škole s paní učitelkou, to bude obsahem zadání žáků, kteří se budou vzdělávat na dálku. Vedle prezenční výuky je i nadále zajištěna výuka distanční.\r\n\r\nCílem odpolední části je zajistit mimoškolní vzdělávání žáků. Obsah bude korespondovat se vzdělávacím obsahem Školní družiny. Tyto aktivity budou zajišťovat vychovatelky ŠD, paní asistentky/pan asistent. Do odpoledních aktivit byli zařazeni žáci 1. – 4. ročníku, pro 5. ročník se odpolední program nekoná.\r\n\r\nObsah a forma všech vzdělávacích a zájmových aktivit bude volena tak, aby byla zajištěna hygienická a epidemiologická opatření.\r\n

  \r\n

 1. Organizace docházky do školy
 2. \r\n

\r\nŽák, který byl zákonným zástupce k prezenční výuce přihlášen, bude chodit do školy pravidelně každý pracovní den.  V případě nepřítomnosti je nutné žáka omluvit běžným způsobem.\r\n

  \r\n

 1. Organizační a hygienická pravidla
 2. \r\n

\r\nŽáci budou muset dodržovat nařízená hygienická opatření. Především jde o tato základní pravidla:\r\n\r\na) Do školy žáci přicházejí v roušce\r\n\r\nb) Je nutné mít s sebou na každý den alespoň 2 čisté roušky a sáček na jejich odkládání.\r\n\r\nc) Roušky bude nutné nosit na chodbách, v šatně, ve školní jídelně před a po jídle, na WC\r\n\r\nd) V průběhu pobytu ve třídě nemusí žáci ani pedagogičtí pracovníci roušku nosit, pokud je zachován rozestup nejméně 1.5 m (sedí v odstavených lavicích). O přestávkách a u činností, kde docházím k bližšímu kontaktu, je nutné roušky nosit i v učebně.\r\n\r\ne) Podle pokynů si budou žáci omývat a dezinfikovat ruce – hned po vstupu do školy, před jídlem, po návštěvě WC, po vzdělávacím dopoledním a odpoledním bloku.\r\n\r\nf) V případě, že by některý žák hygienická pravidla a organizační nařízení školy, s kterými přihlášení žáci i jejich zákonní zástupci budou seznámeni, opakovaně nedodržoval, může být po prokazatelném upozornění zákonného zástupce žáka vyřazen ze školní skupiny.\r\n\r\n8. Školní stravování\r\n\r\nPro všechny přihlášené žáky předpokládáme zajištění teplého oběda (1 jídlo). I při stravování budou dodržována zpřísněná hygienická pravidla – jídlo, pití i příbory bude vydávat personál, strávníci si sami nebudou odebírat. Před vstupem do jídelny si každý žák umyje ruce či použije dezinfekci, roušky si odloží (do vlastního sáčku) jen při samotné konzumaci jídla a pití. Pro bezpečnější výdej stravy byl upraven časový harmonogram stravování. Třídy, které přicházejí do školy první, půjdou první na oběd, třídy, které přicházejí do školy poslední, půjdou na oběd poslední.\r\n

  \r\n

 1. Odchod ze školy
 2. \r\n

\r\n První vlna odchodů je možná po ukončení dopoledních aktivit jen dle tohoto rozpisu:\r\n\r\nŽáci 3. A, 3. B, 5. A a 5. B budou moci odcházet po obědě v 11:40 hodin.\r\n\r\nŽáci 4. A, 4. B, 4. C a 2. C  budou moci odcházet po obědě ve 12:05 hodin.\r\n\r\nŽáci 1. A, 1. B, 1. C, 2. A a 2. B budou moci odcházet po obědě ve 12:30 hodin.\r\n\r\nDruhá vlna odchodů je nastavena v 15 hodin bez ohledu na školní skupinu.\r\n\r\nTřetí vlna odchodů je nastavena v 16 hodin bez ohledu na školní skupinu.\r\n\r\n \r\n\r\nDěkujeme za spolupráci a pochopení.\r\n\r\nMgr. Eva Rambousková, zástupkyně ředitele školy pro1.stupeň\r\n\r\nV Praze 21.5.2020


Dalši příspěvky