Živočichové naší planety

Galeriepro rodičepro žáky

Žáci III.A měli za úkol seznámit se se živočichy naší planety, vybrat si ze živočišné říše dva zástupce savců, ptáků, plazů, obojživelníků, ryb ev. dva zástupce hmyzu. Jejich práce byly velmi zdařilé a navzájem jsme se dozvěděli mnoho zajímavého ze života zvířat.\r\n\r\n


Dalši příspěvky