Hlavní změny v organizaci přijímacích zkoušek na střední školy

Novinkypro rodičepro žákyVýchovná poradkyně

Hlavní změny v organizaci přijímacích zkoušek na střední školy\r\n

  \r\n

 • Ve školním roce 2020/2021 NEBUDE u 4letých maturitních oborů povinnou součástí přijímacího řízení konání jednotné přijímací zkoušky!!!
 • \r\n

 • Jednotná přijímací zkouška může být nahrazena školní zkouškou.
 • \r\n

 • Školní zkoušku lze organizovat distanční formou.
 • \r\n

 • Vysvědčení za 2. pololetí šk. r. 2019/2020 nebude zahrnuto do kritérií pro přijetí ke studiu na střední škole. Mohou však být posuzována vysvědčení i z nižších ročníků.
 • \r\n

 • Přijímací zkouškyse nemusejí konat v případě, kdy škola obdrží počet přihlášek ke studiu do konkrétního oboru, který nepřevýší plánovaný počet přijímaných. Následně může ředitel školy rozhodnout, zda zkoušky uplatní, nebo se vůbec konat nebudou a o přijetí ke studiu se bude rozhodovat na základě jiných kritérií. Tuto možnost si škola musí vyhradit v kritériích pro přijetí, která budou dostupná na webu školy do 31. ledna.
 • \r\n

 • Rozhodnutí o nekonání přijímacích zkoušek střední škola zveřejní na školním webu nejpozději do 8. března 2021
 • \r\n

\r\nPřihlášky ke studiu\r\n\r\nOrganizace zůstává beze změn. Uchazeči a uchazečky se mohou v prvním kole přijímacího řízení hlásit do dvou škol, dvou oborů, případně dvou školních vzdělávacích programů jednoho oboru.\r\n\r\nPřihlášky se podávají nejpozději do 1. března 2021\r\n\r\nPrvní kolo přijímacího řízení\r\n\r\nStanovená období pro první kolo platí pro všechny školy bez ohledu na zřizovatele a pro všechny formy vzdělávání. V tomto období proběhnou jak povinné jednotné testy do maturitních oborů, tak školní zkouška, pokud budou letos danou školou vyhlášeny. Období pro konání talentových zkoušek bylo prodlouženo. Zkoušky se konají vždy v pracovních dnech daného období.\r\n\r\n\r\n\r\n \r\n\r\n \r\n\r\n \r\n\r\n \r\n\r\n \r\n\r\n \r\n\r\n \r\n\r\n \r\n\r\n\r\n\r\n \r\n\r\n \r\n\r\n \r\n\r\n \r\n\r\n \r\n\r\n \r\n\r\n \r\n\r\nŠkolní přijímací zkouška\r\n\r\nŠkoly běžně využívají i školní části přijímaček, ve které ověřují znalosti uchazečů i z jiných předmětů, a to i u některých oborů s vyučením. V letošním roce může ředitel školy pro vykonání školní zkoušky zvolit distanční formu nebo ji zrušit.\r\n\r\nVyhodnocení výsledků\r\n\r\nVýsledky talentových zkoušek budou uchazečům o umělecké obory sděleny ve dnech od 5. do 15. února.\r\n\r\nUchazeči o sportovní gymnázia se výsledky talentových zkoušek dozví nejpozději do 5. dubna. Přijatí uchazeči budou ještě konat jednotné nebo případně školní přijímací zkoušky (budou-li vyhlášeny).\r\n\r\nPokud budou jednotné testy uplatněny, jako v minulých letech je vyhodnotí centrálně organizace Cermat a předá školám do 28. dubna (u náhradních termínů do 19. května). Následně je ředitel školy vyhodnotí spolu s dalšími kritérii pro přijetí ke studiu a vyhlásí konečné výsledky do 30. dubna. Přijatí uchazeči mají stanoven termín pro odevzdání zápisového lístku nejpozději do 14. května.\r\n\r\nPokud  se přijímací zkoušky ve škole konat nebudou, výsledky budou sděleny v období od 22. do 30. dubna 2021.


Dalši příspěvky